Kuntalaisaloite gmo-vapaan Keuruun turvaamiseksi

Aloitteen tarkoitus

1) kaupungin ruokapalvelun laadukkuuden ja käyttämien elintarvikkeiden
turvallisuuden varmistaminen
2) kaupungin ympäristön puhtauden ja hyvän ympäristönhoitoimagon vahvistaminen.

Taustaa

Geenitekniikkalain mukaan kuluttajien on saatava tieto mikäli ruoka
sisältää muuntogeenisiä (gm) aineksia. Ilmoitusvelvollisuus ei
kuitenkaan koske ravintola- ja julkista ruokailua. EU:n
merkintälainsäädäntö velvoittaa merkitsemään elintarvikkeen, mikäli se
sisältää 0,9 % gm-ainesta kyseessä olevasta ruoan valmistusosasta
(esim. gm-maissia kaikesta elintarvikkeen maissista).

Euroopan alueella on hyväksytty elintarvikkeeksi gm-tuotteita,
erityisesti maissia ja soijaa. Gm-kasveja on hyväksytty viljelyyn
eläinrehuksi. Metsänviljelyä varten kehitetään muuntogeenisiä puita
eri puolella maailmaa, mutta niitä ei ole hyväksytty kaupalliseen
tarkoitukseen.

Gm-kasvien viljelyllä epäillään monien tutkijoiden mukaan olevan
negatiivisia ympäristövaikutuksia. Toisaalta gm-aineksia sisältävän
ruoan epäillään voivan aiheuttaa vakavia terveysriskejä. Erityisesti
lasten ja vanhusten kerrotaan (mm. British Medical Association & WHO)
olevan altteimpia gm-ainesten mahdollisille riskeille.

Eri kuluttajatutkimusten mukaan 70-95% suomalaisista ei halua
gm-ainesta ravintoonsa, mikäli voi valita.

Yli 4500 kuntaa ja 174 virallista aluetta Euroopassa on julistautunut
tavalla tai toisella gmo-vapaiksi varmistaakseen kuluttajien
turvallisuuden ja maatalouden toimintamahdollisuudet. Suomessa Lopen
ja Pernajan kunnat sekä Hyvinkään ja Espoon kaupunki ovat tehneet
päätöksen välttää gm-elintarvikkeita kunnallisessa joukkoruokailussa.

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet keuruulaiset esitämme:

1. Keuruun kaupunki velvoittaa, että kunnallisessa joukkoruokailussa –
sekä omassa että ostopalveluissa – pidättäydytään muuntogeenisten
ainesosien käytöstä. Ruokapalvelusta vastaavat ryhtyvät tarvittaviin
toimiin päätöksen toteuttamiseksi. Päätös ei aiheuta lisäkustannuksia,
eikä toistaiseksi muita toimenpiteitä, kuin että ruoantilauksesta
vastaava taho pyytää ruoantoimittajilta kirjallisen vakuutuksen
kaikkien elintarvikkeiden ja raaka-aineiden osalta, että ne eivät
sisällä gm-ainesta tai sisällyttää tämän vaatimuksen tarjouspyyntöön.

2. Kaupunki asettaa omistamiensa peltolohkojen viljelyssä ja metsiensä
hoidossa kiellon gm-kasvien käytölle. Tämä tulee huomioida myös
annettaessa ko. peltoja tai metsiä vuokralle

Keuruulla 23. päivänä tammikuuta 2008

Hannes Tuohiniitty
Mirka Salmi
Jenni Tala
Jouko Pihlainen
Minna Tuohiniitty

Lisätietoja:
Hannes Tuohiniitty 050-4095779
puheenjohtaja
Vihreä Keurusseutu ry.