Vihreä Keski-Suomi ry:n kevätkokous 17.4. 2008

Tietä junille!

Keski-Suomen vihreät tukevat viime aikoina tehtyjä aloitteita raideliikenteen kehittämiseksi. Erityisen tärkeä on Jyväskylä–Haapajärvi-radan perusparannus, joka mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävän yhteyden Pohjois-Suomeen. Radalle pitää palauttaa myös henkilöliikenne. Jokainen junamatka, joka korvaa automatkan, pienentää liikenteen aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Työmatkojen kulkuneuvona juna on voittamaton. Oikorataa Jämsästä Lahteen ja kaksoisraidetta Jyväskylän ja Tampereen välille on lähdettävä selvittämään mahdollisimman pian. Keski-Suomen raideyhteyksiä voitaisiin nopeuttaa sähköistämällä kaikki rataosuudet.

Keski-Suomessa rataverkko on osin käyttämättä ja sen on annettu pitkään rappeutua. Suomella ei ole siihen enää varaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on saatava kaikki mahdollinen liikenne raiteille. Toimiva rataverkosto on tulevaisuudessa arvokas investointi, joka palvelee tehokkaasti ja ekologisesti niin elinkeinoelämää kuin asukkaitakin

Tampereen seudulla keskustellaan lähijunaliikenteestä. Sama asia on nostettava esiin myös Keski-Suomessa, jossa jo on kattava rataverkko. Siitä on otettava kaikki hyöty irti.

Voimaloihin on tuotava mahdollisimman suuri osa polttoaineesta raiteita pitkin. Suunnitteilla olevissa logistiikkakeskuksissa täytyy kiinnittää erityistä huomiota tavaroiden joustavampaan siirtymiseen pyöriltä raiteille.

Toimiva rautatieyhteys voi avata uusia näkymiä pienille paikkakunnille. Näin kävi esimerkiksi Saarijärvellä, jonne puutavaraa ja rakennusmateriaalia välittävä yritys rakennutti suuren varastohallin. Rautatien läheisyys ratkaisi paikan valinnan.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Minna Kilpala minna.kilpala at vihreat.fi
Piirisihteeri Veikko Ahola veikko.ahola at vihreat.fi