Kannanotto 26.6. 2008

Vihreiden Keski-Suomen piirihallitus vaatii, että sivistyksellisiä perusoikeuksia Suomessa laajennetaan kirjaamalla maksuton korkeakoulutus perustuslakiin. Suomen sivistyksen ja koko yhteiskunnan menestymisen perusta on ollut maksuton koulutus kaikilla koulutustasoilla.

Jokaisella on oltava oikeus koulutukseen varallisuuteen katsomatta. Oikeus maksuttomaan opiskeluun myös korkeakoulutasolla on perusarvo, joka takaa tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauden Suomessa asuville.

Korkeakoulut ovat suurten muutosten ja uusien mahdollisuuksien edessä. Koulutuksen tuottavuustavoitteet ja laajeneva yhteistyö yritysten kanssa ei saa johtaa yliopistossa perustutkimuksen tai kaupallisesti vähätuottoisten alojen syrjäyttämiseen. Tulevaisuuden korkeakouluja ei tule arvioida ainoastaan määrällistä tehokkuutta mittaavilla luvuilla vaan opetuksen laatuun ja vaikuttavuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Nyt elinkeinoelämän edustajat ja monet johtavat päättäjät haluavat viedä Suomen kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Hallitusohjelmaan on kirjattu kokeilu lukukausimaksujen perimiseksi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Tätä kokeilua tulee arvioida kriittisesti. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat lähtömaasta riippumatta suuri voimavara avoimelle suomalaiselle yhteiskunnalle.

Lukukausimaksu eriarvoistaa Suomessa opiskelevat nuoret aikuiset ja lisäksi avaa mahdollisuuden määrätä lukukausimaksuja myös muille korkeakouluissa opiskeleville. Suomessa kaikilla tulee olla yhdenvertainen oikeus opiskeluun ja sivistykseen koulutustasosta ja tulotasosta riippumatta. Vihreiden mielestä Suomen koulutuspolitiikkaa ei edistetä eriarvoisuutta lisäämällä.

Lisätietoja:

Minna Kilpala
puheenjohtaja
Veikko Ahola
piirisihteeri

Vihreä Keski-Suomi ry
Kyllikinkatu 1
40100 JKL
+358505925895
www.vihreakeskisuomi.fi