Tulot
vaaliavustus liitolta 5500,00
ehdokasbonus liitolta 500,00
lahjoitukset yms. tuotot myytävistä 100,00
vision tuki 300,00
muu vks raha 2000,00
———————
Yhteensä 8400,00
Menot
avustukset yhdistyksille 3500,00
bonukset yhdistyksille 0
avustukset ehdokaslistoille 600,00
matkakulut 41,39
mainonta 906,20
painokustannukset 2327,44
koulutukset 0
kuvaus 519,55
muut menot 505,42
—————————
Yhteensä 8400,00