Petäjävesi sai oman vihreän yhdistyksensä perjantaina 20. helmikuuta, kun Petäjäveden Vihreät perustettiin. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pakkanen ja varapuheenjohtajaksi Anja Vanninen. Sihteerin tointa harjoittaa Marjo Suvanto.

Petäjäveden Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, tukea valtakunnallisen Vihreän liitto -puolueen toimintaa Petäjävedellä sekä edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen ja yhdistää vihreän arvomaailman omistavia petäjävetisiä. Ensimmäisenä toimivuotenaan yhdistyksen tarkoituksena on lisätä tunnettavuuttaan, kasvattaa jäsenmääräänsä sekä huomioida kunnallisia ja valtakunnallisia tapahtumia.

Lokakuun 2008 kuntavaaleissa Petäjävesi sai ensimmäisen vihreän valtuutettunsa, kun Anja Vanninen valittiin kunnanvaltuustoon.

Lisätietoja:

Matti Pakkanen (mpakkanen at gmail.com)

Marjo Suvanto (keltainenkurki at gmail.com)