Vihreä Keski-Suomi ry:n vaalirahoitus 2007–2008

Kunnallisvaalit 2008:

Vaalitoiminnan rahoitus

Piirituki 5900,00

Vaalituki 1604,41

Muu vaalirahoitus 600,00

Yhteensä 8104,41

Vaalitoiminnan kulut

lehtinmainonta 2499, 44

Suoramainonta 1880, 38

Muu vaalimainonta 99,59

Annetut vaalivustukset

Piirin jäsenyhdistyksille 3625,00

Muut vaalikulut 304, 32

Yhteensä 8104,41

Eduskuntavaalit 2007

Vihreä Keski-Suomi ry

Vaalibudjetin rahoittamiseen käytettiin piirin säästöjä, jotka koostuvat luottamustoimista saaduista maksuista sekä aikaisemmasta piirituesta.

Vaalitoiminnan rahoitus
Piirituki 2843,09
Puolueen vaalituki 3000,00

Muut saadut vaaliavustukset

(ehdokasmaksut ynnä myyntituotot) 3320,70

Yhteensä 9163,70 euroa

Vaalitoiminnan kulut
Lehtimainonta 8253,66 euroa

Annetut vaaliavustukset 150 euroa

Muut vaalikulut 760, 13 euroa

Yhteensä 9163,79 euroa