http://www.flickr.com/photos/stuartyeates/ / CC BY-SA 2.0

Kolme suurinta puoluetta ajavat voimakkaasti Suomeen uutta ydinvoimalaa. Ydinvoima ei tuo Suomeen energiariippumattomuutta vaan luo aivan uusia riippuvuussuhteita sekä ongelmia alkaen uraanin hankinnasta ja päättyen ydinjätteen käsittelyyn. Me vihreät pidämme ydinvoimaloita vanhanaikaisena sekä liian vaarallisena ja haitallisena ratkaisuna energian tuotantoon. Ydinvoimaloilla ei ratkaista ilmastokriisiä.

Uusiutuva energia on tulevaisuuteen katsovan ihmisen vaihtoehto. Niihin panostamalla saadaan luotua uusia työpaikkoja useille eri aloille, vältetään ydinenergian haitat ja vähennetään ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta.

Uusiutuva energia tarjoaa uusia mahdollisuuksia maaseudulle. Maatalous tuottaa suuria määriä bioenergialähteiksi soveltuvia tuotteita kuten olkea, lantaa ja puuta. Nämä energiapotentiaalit käyttöönottamalla saadaan jatkuva energiavirta, joka ei ole riippuvainen sääolosuhteista tai uusiutumattomista luonnonvaroista. Energiakäytön jälkeen syntyvä jätekin on yhä käyttökelpoista luomulannoitetta.

Kuntien jätevesipuhdistuksen yhteyteen on toteutettavissa biokaasua tuottavia laitoksia. Jyväskylä voisi toimia Keski-Suomessa tiennäyttäjänä ja rakentaa biokaasuvoimalan Nenäinniemeen sekä siirtyä biokaasulla toimivaan joukkoliikenteeseen. Vanhojen kaatopaikkojen yhteyteen on mahdollista asentaa kaatopaikkakaasua talteenottavia järjestelmiä ja uusia kaatopaikkoja käyttöönotettaessa on huomioitava myös energiatuotannon mahdollisuudet. Jyväskylän on syytä myös jättää turvealueet rauhaan ja käyttää uudessa voimalassa uusiutuvia energialähteitä. Esimerkiksi Saarijärven reitillä kärsitään jo ihan riittävästi turvetuotannon haitoista.

Keski-Suomessa toimii jo nyt alalla merkittäviä yrityksiä. Jyväskylässä tuulivoimaloiden osia tuottava Moventas on merkittävä työnantaja ja siten tuottaa maakuntaan hyvinvointia. Biokaasuteknologiaa kehittävä, valmistava ja vievä Metener Oy on osoittanut elinkelpoisuutensa solmittuaan ison kaupan Kiinaan. Maakunnassa toimii myös lukuisia pienempiä yrityksiä etenkin lämmöntuotannon alalla.

Uusiutuvia energiamuotoja kehittämällä voidaan hyödyntää keskisuomalaista teollisuusperinnettä ja paperiteollisuuden kautta syntynyttä vahvaa teknistä osaamista. Tukemalla Keski-Suomessa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa rakennamme elinvoimaista elinkeinoelämää koko maakuntaan.

Vihreä Keski-Suomi ry, Minna Kilpala, puheenjohtaja