Äänekosken ei pidä lähteä seututerveyskeskukseen mukaan tässä vaiheessa. Hanketta ajetaan sen suuruuteen nähden liian suurella kiireellä – parin kuukauden harkinta-aika ei riitä. Kaupunkimme väestömäärä riittää oman perusterveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja emme ole siten samassa asemassa kuin pienemmät, alle 20 000 asukkaan kunnat. Lisäksi seututerveyskeskus tulee mitä ilmeisimmin olemaan välivaihe siirryttäessä maakunnalliseen terveyspalveluiden järjestelmään.

Kaupunkimme terveystoimi on ollut pitkään muutosten alla, viimeksi kuntayhtymän purkauduttua uuden Äänekosken muodostamisen yhteydessä. Jatkuva muutos on rasittanut kohtuuttomasti terveydenhuollon henkilöstöä. Nyt pitää oma sosiaali- ja terveyshuollon uusi yhteinen organisaatio rakentaa valmiiksi ja panna toimeen siihen liittyvät päätökset. Mikäli seututerveyskeskus osoittautuu onnistuneeksi ja toimivaksi organisaatioksi, ehdimme siihen mukaan myöhemminkin – nyt ei ole sen aika.

Äänekosken Vihreät ry:n hallitus 2.2.2010

Kimmo Tuikka, puheenjohtaja