Eduskunta päättää ydinvoiman lisärakentamisesta tämän vuoden aikana. Todellista tarvetta lisäydinvoimalle ei kuitenkaan ole, sillä Energiateollisuus ry:n omien laskelmien mukaan rakentamisella tähdättäisiin ainoastaan sähkön vientiin. Uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella voidaan sen sijaan saada seitsemästä kahdeksaan ydinvoimalan verran energiaa vuoteen 2020 mennessä, mikä on huomattavasti enemmän kuin tarvitsemme. Energiaomavaraisuus saavutettaisiin uusiutuvilla siis paljon ydinvoiman lisärakentamista nopeammin.

YLEn Taloustutkimuksella syyskuussa 2009 teettämän tutkimuksen mukaan 55 % suomalaisista vastustaa ja vain 38 % kannattaa lisäydinvoimaa. Olkiluoto 3:n rakennusvaiheessa on esiintynyt lukuisia turvallisuuspuutteita, sen valmistuminen viivästyy vähintään neljällä vuodella ja sen hinta nousee 2,5 miljardista eurosta 5,5 miljardiin euroon. Huomattava osa viivästyksen kustannuksista tulee suomalaisten sähkönkuluttajien maksettaviksi.

Ydinvoima ei myöskään ole ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ydinvoima tuottaa vain sähköä, joten se on hyvin marginaalinen päästöjen vähentäjä. Suurin osa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä tulee nimittäin muualta kuin erillisestä sähköntuotannosta, esimerkiksi lämmityksestä. Energiateollisuus ry:n arvion mukaan kuudes ja seitsemäs ydinvoimala vähentäisivät Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ainoastaan muutamalla prosentilla.

Uusiutuva energia ja energiatehokkuus voivat luoda taantuman vaivaamaan Suomeen 30 000-40 000 uutta työpaikkaa. Töitä tulisi nimenomaan niille aloille, jotka ovat kärsineet taantumasta sekä metsäteollisuuden rakennemuutoksesta: metsätalouteen, konepajateollisuuteen, rakennusalalle sekä maaseudulle. Vanhanaikaisen ydinvoiman työllistämisvaikutus on tähän verrattuna minimaalinen.

Suomeen ei tarvita kallista ja riskialtista ydinvoimaa, vaan maakuntiin työpaikkoja luovaa uusiutuvan energian teollisuutta.

Anni Pursiainen
Janne Warén
Puheenjohtajat
Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry