Valtuustopuhe 22.3.2010 Elina Sillanpää (vihr.)

10§ Laukaan vihreiden kuntalaisaloite gmo-vapaan Laukaan turvaamiseksi

Se, millaista ruokaa pidämme hyvänä, on sidoksissa kulttuuriimme, aikaan jossa elämme ja arvoihimme. Harvalle ihmiselle on yhdentekevää millaista ravintoa hän nauttii. Suurin osa suomalaisista arvostaa ympäristöystävällistä, turvallista, puhdasta ja tuoretta lähiruokaa.

Tänään käsittelemme aloitetta, jossa toivotaan Laukaan kunnan pidättäytyvän geenimuunneltujen ruoka-aineiden käytöstä kunnan joukkoruokailussa.

Geenimuuntelu on monimutkainen asia ja vaatii perehtymistä. Tietoa on jo valtavasti, mutta riippumattoman tiedon löytäminen on haastavaa. Jopa muuntogeenisiin kasveihin perehtyneet asiantuntijat kinastelevat keskenään tuotteiden turvallisuudesta ja tarpeellisuudesta. Monesti mielipiteen ratkaisee yksinkertaisesti tunne, joka muodostuu sen mukaan kuinka syvä luottamus on virallisiin tutkimuksiin geenimuuntelun turvallisuudesta tai pitääkö moraalisesti ja eettisesti oikeana sitä, että ihminen muokkaa keinotekoisesti kasvien ja eläinten perimää.

Yli 4500 kuntaa ympäri maailman on jo julistanut haluavansa olla muuntogeenisistä organismeista vapaita. Useat ravintolat ja maatilat ovat tehneet samoin.

Keuruun valtuusto käsitteli gm-tuotteiden käyttöä joukkoruokailussa viime vuonna ja päätti, että Keuruu ei hanki lainkaan geenimuunneltua ruokaa. Myös Jyväskylän valtuustossa GM-tuotteista pidättäytymistä on käsitelty vuonna 2006. Olen tänään ollut yhteydessä Jyväskylän ruokapalveluihin ja he kertoivat, ettei Jyväskylän kaupunki hanki lainkaan gmo-tuotteita sisältäviä elintarvikkeita. GMO-tuotteita on helppo välttää, koska laki määrää ilmoittamaan gmo:n käytön tuotteissa, mikä tämän aloitteen vastauksessakin on todettu viranhaltijan toimesta.

Nyt olisikin tärkeää saattaa valtuuston tietoon jyvitetäänkö Laukaan hankinnat erilleen Jyväskylän hankinnoista vai toteutuuko GMO-vapaus meillä jo nyt.

Me kuulumme Jyväskylän ruokapalveluiden kanssa samaan hankintarenkaaseen. Jos me valtuutetut pidämme geenimuunnelluista tuotteista pidättäytymistä tärkeänä, niin on täysin mahdollista sitoutua niiden välttämiseen kunnan joukkoruokailussa. Tästä ei aiheudu lisäkustannuksia tai vaivaa kunnan ruokapalveluista vastaaville henkilöille.

Geenimuunneltujen ruoka-aineiden kieltäminen voisi olla ensimmäinen askel kohti ympäristöystävällisempää lähiruokaa. Esimerkiksi Keuruu on geenimuunneltujen elintarvikkeiden kiellon lisäksi alkanut systemaattisesti suosimaan hankinnoissaan myös lähiruokaa. Heille on tärkeää tukea oman lähialueensa tuottajia ja pitää yllä imagoa turvallisesta ja puhtaasta ravinnosta kunnan joukkoruokailussa.

Edellä mainituin perusteluin esitän, että Laukaan vihreät ry:n kuntalaisaloite gmo-vapaan Laukaan turvaamiseksi palautetaan valmisteluun siten, että

a) selvitetään valtuustolle merkitseekö hankintarenkaaseen kuuluminen sitä, että aloitteen vaatimus gmo-vapaasta joukkoruokailusta toteutuu jo nyt

b) valtuusto osoittaa näin haluavansa suosia gmo-vapaita tuotteita kunnan joukkoruokailussa

Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.