Vuoden ensimmäinen valtuusto pidettiin vasta 29.3., tosin aiemmin vuoden aikana on ollut yksi iltakoulu terveyskeskukseen liittyvästä uudistuksesta ja valtuuston alla järjestettiin toinen infoseminaari hyvinvoinnin edistämisestä.

Valtuusto hyväksyi äänin 31-4 terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen, jossa Muurame lähtee jatkossa järjestämään terveyspalvelunsa ns. isäntäkuntamallin pohjalta Jyväskylän kanssa. Aihe on herättänyt omankin valtuustokauteni aikana runsaasti tunteita ja keskustelua – hyvä, että keskustelua on käyty ja tietoa jaettu, vaikka kukaan ei voi tulevaisuudesta tietää. Yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa 1.1.2011 ja yritän pitää huolen, että asiasta järjestetään vielä kuntalaisille infotilaisuus, jossa selkeästi kerrotaan mitä tämä ainakaan ei tarkoita ja mitä tämä tarkoittaa milläkin aikataululla. Esimerkiksi terveyskeskus ei ole Muuramesta lähdössä. Aika tulee näyttämään, mitä seuraukset käytännössä ovat.

Valtuusto hyväksyi myös nuorisovaltuuston perustamisen Muurameen, mikä on erittäin iloinen asia. Nuorisovaltuusto on 13-18-vuotiaille kuntalaisille tarkoitettu vaikuttamiskanava, joka tulee itse päättämään (valtuuston kautta vuosittain saatavien) määrärahojensa käytöstä nuorten hyväksi. Erittäin hyvä tapa edistää asioita, jotka usein ovat ”pieniä” lautakuntiin tai valtuustoon, mutta nuorten hyvinvointia ja viihtymistä parantavia! Kiitos erityisesti asian valmistelusta Jani Kokolle, joka teki myös tärkeän aloitteen kuntalaisaloitemahdollisuuden laittamisesta Muuramen kunnan verkkosivuille.

Lisäksi tiedoksi saatettiin elinkeinostrategian valmistelu, jossa pohditaan elinkeinostrategiaa ja Muuramen imagoa yrittäjyyttä tukevana ja luovana kuntana. Tässä kohden kysyin ja muistutin kestävän kehityksen näkökulmasta, ja kunnanjohtaja kertoi ettei kyseistä aspektia vielä oltu ajateltu, mutta kenties tämän seurauksena (toivottavasti!) sekin otetaan elinkeinostrategiaan mukaan. Kestävä kehityshän tarkoittaa kolmenlaista pitkän tähtäimen kestävyyttä: ympäristöasioita (ettei kulutettaisi nyt tulevaisuuden varoja tai ylisaastutettaisi), sosiaalista kestävyyttä (ettei esimerkiksi ”revitä työntekijöiden selkänahoista” lyhyen tähtäimen voittoja) ja taloudellista kestävyyttä (että kvartaali- tai vuosikatsannon lisäksi talous rakentuu pohjalle, josta voisi ilman talouskriisejä ponnistaa myös vuosikymmeniä eteen päin).

Maria Virtasen luomana lähti eteenpäin myös aloite (nyt ”koeajalla” olevan) päiväkeskustoiminnan jatkon selvittämisestä. Päiväkeskus on erinomainen esimerkki ennaltaehkäisevästä palvelusta, joka helposti näyttäytyy vain rahareikänä. Olisi kuitenkin mielestäni tärkeää, että keskus löytäisi sijainnin paremmalta paikalta kuin Kenttätieltä taajaman laidalta – keskustammassa se voisi palvella todella monipuolisesti niin työttömien ja päihdeongelmaisten ruokailupaikkana, vireänä kirpputorina, nettikahvilana ja ajanviettopaikkana, yhdistystoiminnan infopisteenä… Toivottavasti aloite johtaa hyviin toimiin.

Kokous oli lyhyehkö mutta mielenkiintoinen. Sitä edeltäneessä hyvinvointiseminaarissa oli paljon mielenkiintoista antia, ja mielenkiintoinen pikkuseikka koskien kuntalaisille suunnattuja palvelutyytyväisyyskyselyjä: usein palveluihin ovat tyytyväisempiä he, jotka ko. palveluita todella käyttävät kuin he, jotka eivät palveluita käytä. Rohkaisevaa. 🙂

Ellei kiireisempiä asioita tule, seuraava valtuusto on noin kahden kuukauden kuluttua 31.5.

-Teea Kortetmäki