Keski-Suomi tarvitsee raidebanaanin

Keski-Suomen maakunnassa laaditaan ilmastostrategiaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen. Tämä onnistuu parhaiten raideliikennettä kehittämällä. Juuri nyt on ajankohtaista myös Jyväskylän kaupunkiseudun maankäytön rakennevaihtoehtojen pohdinta. Yksi malleista on ns. raidebanaani, jonka ajatuksena on kehittää radan varren maankäyttöä ja lisätä rataliikenteen hyödyntämistä seudun sisäisessä liikkumisessa.

Raidebanaani-mallissa väestönkasvu suuntautuu raideliikenteeseen tukeutuviin asutuskeskuksiin. Mallissa Jyväskylä on keskeinen kaupunkitaajama, johon liittyvinä kasvavina maakuntataajamina ovat Muurame, Leppälahti, Lievestuore, Niemisjärvi ja Hankasalmen aseman seutu.

Keski-Suomen Vihreät kannattavat laajennettua raidebanaania, jossa kasvua voi tulevaisuudessa olla merkittävästi myös Laukaan-Äänekosken, Petäjäveden-Keuruun suuntaan ja Jämsässä aina Länkipohjaan saakka. Keuruun ja Äänekosken ratoja tulee määrätietoisesti kehittää lähijunaliikennettä palveleviksi. Junaradat Jyväskylästä Äänekoskelle ja Keuruulle tulee sähköistää ja korjata lähiliikenteen tarpeisiin sopivaksi. Samalla pohjoiseen vievän radan loppuosa Saarijärveltä aina Haapajärvelle asti tulee kunnostaa myös raskaalle rahtiliikenteelle soveltuvaksi. Tampereen ja Jyväskylän raideliikenteeseen on lisättävä taajamajunia ja niiden seisakkeita.

Pääosa lähiliikenteen tarvitsemasta infrastruktuurista on jo olemassa. Nykyisen rataverkon saneeraaminen toimivaksi lähijunaverkostoksi vaatii investointeja ratojen kohtaamispaikkoihin, seisakkeisiin, asemalaitureihin sekä auto- ja polkupyöräparkkipaikkoihin asemille. Monipuolinen ja toimiva raideliikenne kannustaa ihmisiä jättämään auton kotiin tai lähimmälle liityntäliikenteen parkkipaikalle ja siirtymään joukkoliikenteeseen. Kehittyvä raideliikenne tukisi maakunnallista Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä kehityskäytävä-ajattelua ja maaseudun säilymistä elävänä.

Lähijunien lisäksi myös kaukoliikenteen raideyhteyksiä tulee kehittää. Keski-Suomen kannalta tärkeintä on saada joko toinen rinnakkaisraide Jyväskylä-Tampere välille tai uusi oikorata Jämsästä Lahteen. Uusi raideyhteys on toteutettava nopean liikenteen ratana, jolloin matkustusaika lyhenee oleellisesti. Ratayhteyksien kehittäminen on tulevaisuuden haaste.

Lisätiedot: Nico Holmberg, Jyväskylän Vihreiden pj. p. 044-340 4053
Ari Jäntti, Keski-Suomen Vihreiden pj. p. 040-774 1983