Vihreiden Terhi Ek yhdessä 36 muun valtuutetun kanssa jätti valtuustoaloitteen lapsivaikutusten arvioimiseksi kunnan päätöksenteossa.

Lainaus aloitteesta alla:

“Esitämme, että Laukaan kunnassa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi valtuusto-kauden aikana. Lapsivaikutusten arviointi voi olla sopivaksi katsottu kokoelma käytänteitä, jotka ovat selkeästi tunnistettavia ja osoitettavissa lapsivaikutusten arvioinniksi. Lapsivaikutusten arvioinnin osaksi on mahdollista myös liittää selvitys lasten ja nuorten kuulemisesta mikäli ko. toimenpide on tehty.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin taustalla ovat lapsen edun huomioimiseen velvoittavat julkiset sitoumukset ja säädökset, joista keskeisimpiä ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) ja perustuslain 6§ edellyttämä lasten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu palveluita järjestettäessä.”