Jyvionin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistoryhmä “Vihreä lista” teki 13.4.2010 aloitteen kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Edustajisto hyväksyi aloitteen kokouksessaan 20.4 ja hallitus vie näin asian koulun johdon tietoon.

VIHREÄ LISTA: KIERRÄTYS KUNTOON
Jyväskylän kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä mainitaan:

“Jätteen tuottajan tulee huolehtia jätteidensä lajittelusta. Jätteiden lajitteluvelvoite on yleinen ja koskee kaikkia Jyväskylän kaupungissa asuvia ja toimivia. Lajitellut hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet pidetään erillään muista jätteistä sekä toisistaan ja toimitetaan niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin[…]“

Keräysastia pitäisi olla bio- ja kuivajätteelle, lasille, metallille, keräyskartongille tai -pahville ja mahdollisille muille hyödyntämiskelpoisille jätelajeille, mutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampuksilla näin ei ole.

Suomessa noin puolet jätteestä päätyy yhä kaatopaikalle kierrätyksen sijaan, ja koko EU:ssa keskiarvo on 40 prosenttia. Parhaimmin jätteensä hyödyntävissä maissa jätteistä viedään kaatopaikalle vain muutama prosentti. Ammattikorkeakouluyhteisö ei elä ympäröivästä yhteiskunnasta erillään, vaan meilläkin on mahdollisuus ja velvollisuus hoitaa oma osuutemme. Vihreä lista -edustajistoryhmä on huolissaan siitä miten alhainen Jyväskylän Ammattikorkeakoulun jätteidenkierrättämisprosentti on, ja siitä miten Suomi voi tiputtaa kaatopaikalle päätyvän jätteen osuutta lähemmäksi EU:n keskiarvoa ja sen ali, jos edes korkeakouluissa ei osata kierrättää.

Opiskelijat ovat tottuneet kierrättämään jätteensä, koulussa tämä ei kuitenkaan nyt ole mahdollista. Räikein epäkohta löytyy kertakäyttökahvikupeista, ilman keräyskartongin ja -pahvin keräyspisteitä luokissa ja yleisissä tiloissa ne päätyvät järjestään sekajätteeksi. Yksistään Lutakon kampuksen ravintola Dynamossa näitä kuppeja kuluu noin 36 000 kappaletta lukuvuodessa, ja kaikki kaatopaikalle! Opiskelijat syövät myös välipaloiksi hedelmiä ja muuta josta syntyy biojätettä. Vihreä lista -edustajistoryhmän mielestä yleisimmille jätelajeille (paperi, keräyskartonki, biojäte) tulisi olla keräyspisteet joka luokassa ja muille (lasi, metalli) vähintään yksi isompi kierrätyspiste jokaisella kampuksella. Yksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun arvoista on vastuu, ja meidän mielestämme vastuun tulee koskea myös ympäristöä.

Tämän aloitteen hyväksyessään ja hallitukselle osoittaessaan edustajisto velvoittaa hallituksen viemään opiskelijoiden toiveen kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ammattikorkeakoulun johdon tietoon, ja raportoimaan edustajistolle tilanteen edistymisestä seuraavassa edustajiston kokouksessa.