Jyväskylän on palkattava/nimettävä kaupungin energiasäästöstä vastaava kokopäivätoiminen henkilö Tilapalveluun lvis- ja energia-asiantuntijatehtävään.

Energiatehokkaat ratkaisut ovat yleensä investointikustannuksiltaan kalliimpia, mutta tulevat esimerkiksi rakennusten elinkaaren aikana käyttökustannuksina ja ympäristön näkökulmasta edullisemmiksi.

Tilapalvelun näkökulmasta energiataloudellisten ratkaisujen löytäminen ja nykyisen toiminnan tehokkaampi suunnittelu edellyttää päätoimisen lvis- ja energia-asiantuntijan.

Suuremmissa kaupungeissa (esimerkiksi Lahti ja Espoo) palvelukiinteisöjen ympäristökäsikirjan ylläpitoon liittyvät asiat, energiakulutuksen seurantaan ja raportointiin sekä koko kaupungin eri toimialojen energiakäytön koordinointivastuu on päätoimisen henkilön vastuulla. Näin on oltava myös Jyväskylässä.

Jos Jyväskylä haluaa parantaa julkisten tilojen energiatehokkuutta, vähentää lämmön- ja sähkökulutusta sekä kokonaisuudessaan kaupungin ympäristökuormitusta, on Jyväskylän mahdollisettava resurssit tähän työhön.

Näin voidaan vähentää Jyväskylän ympäristökuormitusta, vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä mahdollistaa merkittäviä taloudellisia säästöjä, jotka voidaan kohdentaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisten palveluiden turvaamiseen yhä tiukentuvassa taloudellisessa tilanteessa.

Touko Aalto