Kansanedustaja Tuula Peltonen, sd osoitti mielipidekirjoituksessaan (JS
6.9.2010), että ei ole ymmärtänyt Vihreiden vaatimusta raskaan liikenteen tiemaksuista. Rautatiekuljetuksilta peritään rataveroa ja –maksua, mutta maantiekuljetukset saavat korvauksetta saastuttaa, kuluttaa teitä ja vaarantaa ihmishenkiä.

Vihreiden puoluehallitus on esittänyt, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan konkreettinen tavoite tavarankuljetusten siirtämisestä raiteille. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää nippua toimenpiteitä, joilla kohennetaan rataverkkoa, parannetaan junakuljetusten taloudellista kilpailukykyä ja sisällytetään rekkaliikenteen haitat kuljetusten hintoihin. Rautateistä tulee tehdä toimiva vaihtoehto maantiekuljetuksille.

Junaliikenteen houkuttelevuutta parantaisi rataveron ja –maksun alentaminen. Nykyään junakuljetusten kilpailukykyä heikentää se, että vastaavia maksuja ei peritä tiekuljetuksilta. Vihreät ovat myös esittäneet merkittävää lisäpanostamista rautateiden kunnostukseen.

Jos raskaalta liikenteeltä perittäisiin sen aiheuttamista ympäristö- ja turvallisuushaitoista pientä, vaiheittain käyttöön otettavaa tiemaksua eurooppalaiseen tapaan, niin sillä voitaisiin kompensoida rataveron ja -maksun alentamista sekä rahoittaa rataverkon kehittämistä. Maksujärjestelmä tulisi kuitenkin toteuttaa niin, ettei se kohtuuttomasti nosta kotimaisten kuljetusyritysten kustannuksia.

Suomessa ratojen huolto ja kunnostus on ollut jo pitkään liian vähäistä, mikä on aiheuttanut ratojen rappeutumista ja junien myöhästelyä. Rautatiekuljetusten lisäämistä hidastaa ratojen kunnon lisäksi myös lastausterminaalien puuttuminen ja kaluston kalleus. Nykyistä suurempi osa määrärahoista tuleekin ohjata junakuljetusten kannalta tärkeisiin rata- ja terminaalihankkeisiin.

Ilmaston- ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden takia henkilö- ja tavaraliikennettä tulee siirtää enemmän rautateille. Vihreiden ansiosta nykyisen hallituksen aikana valtion rahoitusta osoitetaan ensimmäistä kertaa enemmän radoille kuin maanteille. Rataverkon kunnostustalkoot on seuraavalla hallituskaudella saatava todella vauhtiin.

Tuija Mäkinen, vihr K-S maakuntahallituksen jäsen