Vaatimus kaikille peruskoululaisille pakollisen ruotsin muuttamisesta valinnaiseksi on noussut esiin entistä useammin ja useammalta taholta. Elinkeinoelämän keskusliittokin on huolestunut suomalaisten kaventuneesta kielitaidosta. Resursseja kuluu ruotsin pakko-opiskeluun, josta on käytännön hyötyä kuitenkin vain harvoille.

Tuula Peltonen ilmaisi huolensa ruotsin kielen opiskelun vähenemisestä ja lisääntyvästä kielteisestä asenteesta ruotsin opiskelua kohtaan. Kielteinen asenne ei ole mikään ihme, sillä harva motivoituu pakottamalla. Miksi emme siis nostaisi ruotsinkin oikeiden vieraiden kielten joukkoon tekemällä siitä peruskouluun valinnainen oppiaine?

Äidinkieltämme puhuu maailmassa viisi miljoona ihmistä, ruotsia kahdeksan miljoonaa. On resurssien tuhlausta vaatia ruotsin opiskelua kaikilta suomalaisilta koululaisilta.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laajemmalti puhutut kielet kuten saksa, venäjä, ranska, espanja jäävät vain harvojen ylimääräisiin kieliopintoihin motivoituneiden peruskoululaisten  oppiaineeksi.

EU:n kielipolitiikan tavoitteena on, että jokaiselle  EU – lapselle opetetaan kahta vierasta kieltä. Englannin osaaminen on itsestäänselvä välttämättömyys ja rinnalle tarvitaan toinen aito vieras kieli.

Olen Tuula Peltosen kanssa samaa mieltä, että opetusministeri Virkkusen suunnitelmat  ruotsin kurssien lisäämisestä  ja opiskelun aloittamisen varhentamisesta  eivät ole oikea tie suomalaisten ruotsin taidon parantamiseksi. Henna Virkkusen olisi ehkä syytä olla huolissaan enemmänkin muun kielitaidon kaventumisesta.

Suomen ruotsinkielisen vähemmistön perustuslakiin pohjautuvat oikeudet äidinkielisistä palveluista on taattava.  Ne toteutuvat, vaikka koko ikäluokka suomalaisia ei opiskelisikaan ruotsia pakollisena peruskoulussa.  Kohdistamalla resurssit tehokkaammin, voidaan valinnaisuuden kautta saavuttaa kapeampi mutta arvatenkin parempi ruotsin taito. Tässäkin asiassa vähemmän voi olla enemmän.
Toivon, että kansanedustajana ja sivistysvaliokunnan jäsenenä Tuula Peltonen miettii vaihtoehtoa, että tulevaisuudessa Suomen peruskoululaisilla on englannin lisäksi mahdollisuus valita valinnaiseksi kieleksi ruotsi, saksa, ranska, venäjä tai vaikkapa espanja sen mukaan, mitkä ovat kunnan resurssit ja kieliohjelma.

Pakkoruotsin poistuessa toivottavasti myös yleinen asenne läntistä naapuriamme kohtaan muuttuisi myönteisemmäksi.

Mari Äikäs (Vihreiden kansanedustajaehdokas ja kaupunginvaltuutettu, Jämsä)

Julkaistu Jämsän Seutu -lehdessä 11.9. 2010.