Euroopan kielipäivänä 26.9 juhlitaan monikielisyyttä ja muistutetaan kielten oppimisen tärkeydestä. Monikielisyys on osa EU:n kielipolitiikkaa. Tavoitteena on, että jokainen EU-kansalainen osaa vähintään kahta vierasta kieltä äidinkielensä lisäksi.

Monet vanhemmat ovat sisäistäneet kielten oppimisen tärkeyden. Useat suomenkieliset lapset laitetaan jo varhain erityisiin kielikylpypäiväkoteihin siitäkin huolimatta, että kielikylvetetyillä lapsilla esiintyy tutkimusten mukaan muita enemmän kielen kehityksen häiriöitä ja oppimisvaikeuksia.

Maailman tärkein kieli on jokaisen äidinkieli. Se on kieli, jonka lapsi on oppinut ensiksi ja johon hän samaistuu. Äidinkielen taidolle perustuu kyky oppia muita kieliä ja yleensä asioita.

Se on ajattelun ja havainnoinnin työkalu. Jos työkalupakissa on vain vähän ajatteluun kelpaavia sanoja ja ajatuksia, vaikuttaa se lapsen kykyyn oppia uutta sekä menestymiseen koulussa.

Vastuu äidinkielen oppimisesta on pääasiassa vanhemmilla.Vaativaa kasvatustehtävää on tuettava yhteiskunnassa muun muassa huolehtimalla äidinkielen opetuksen määrästä ja laadusta. Avainasemassa ovat mm. opettajien koulutus, opetusmateriaalit ja opetustuntien määrä.

Opetustuntien vähentäminen uhkaa usein ensimmäiseksi pienten koululaisten jakotunteja. Pienemmässä ryhmässä tapahtuva opetus on arvokasta erityisesti äidinkielessä, jossa tasoerot pienillä koululaisilla ovat suurimmat.

Rakkaus luettuun ja kirjoitettuun äidinkieleen syntyy kirjojen avulla. Lapsen lukutaitoon nähden sopivan haastavat ja aiheeltaan kiinnostavat kirjat motivoivat oppimiseen. Parhaimmassa tapauksessa lukemisesta saa itselleen elinikäisen harrastuksen, joka avartaa maailmankuvaa ja pitää aivot virkeänä vielä vanhemmallakin iällä. Lukuharrastusta tukevat parhaiten lähikirjastot,
joiden välityksellä elinikäinen oppiminen on kaikkien kuntalaisten saavutettavissa tasavertaisesti.

ELINA SILLANPÄÄ

LitM. kunnanvaltuutettu (vihr.) Laukaa

GSM +358 50 3690624
elina.sillanpaa@vihreat.fi