TIEDOTE 13.1. 2012

Keski-Suomen Vihreät esittää, että Keski-Suomen kaupungit ja kunnat selvittävät, millaisia esteitä lähi- ja luomuruoan käytön lisäämiselle on, ja ryhtyvät toimiin näiden esteiden poistamiseksi sekä lähi- ja luomuruoan käytön lisäämiseksi kuntien ateriapalveluissa. Tavoitetta vauhdittaakseen Keski-Suomen vihreät valtuutetut jättävät asiasta valtuustoaloitteet kevään aikana.
Kunnat ovat merkittäviä elintarvikkeiden hankkijoita.  Seudullisen hankintatoimen kautta elintarvikkeita hankitaan vuosittain miljoonien eurojen arvosta. Painottamalla hankinnoissa lähellä tuotettua ja valmistettua ruokaa voidaan edistää oman maakunnan työllisyyttä ja taloutta.
Julkisen sektorin ostoja suuntaamalla parannetaan paikallisen yritystoiminnan kehittymisedellytyksiä lähi- ja luomuruokamarkkinoilla. Kuntien elinkeinopoliittisella tuella voidaan kehittää paikallisten tuottajien yhteistoimintaa, järkevöittää logistiikkaa ja parantaa toimitusvarmuutta.
Kilpailuttamisessa ei ole sallittua korostaa lähialueen taloutta ja työllisyyttä tai kuljetusmatkoja, mutta hankintojen kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteina voivat olla esimerkiksi laatu, toimitusaika, tuoreus, pakkauksen ominaisuudet, elinkaarikustannukset ja hankinnan aiheuttamat ympäristövaikutukset. Lähituotteiden saaminen mukaan tarjouskilpailuun edellyttää elintarvikehankintakäytäntöjen kehittämistä ja laatuominaisuuksien määrittelyä. Lähiruoan käytön lisäämiseksi on tarpeen esimerkiksi kouluttaa eri osapuolia, tehdä suunnitelmallista yhteistyötä ja päivittää kunnan hankintakriteerit.
Hankintakäytäntöjen uusiminen mahdollistaa myös tuotannon eettisyyden ottamisen mukaan hankintakriteereihin. Vastuullisessa tuotannossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, luonnonvarojen säästäminen ja monimuotoisuuden vaaliminen sekä eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten tiukka noudattaminen.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Elina Sillanpää
Keski-Suomen Vihreät
Puh +35850 369 0624