Keski-Suomen Vihreät vaatii nuorille merkittävämpää roolia nuorisotakuun edistämistä pohtivissa työryhmissä Keski-Suomen alueella. Tällä hetkellä monet asiasta päättävät ovat liian etäällä nuorten arjesta, eivätkä näin ollen hahmota koko todellisuutta. Nykyisiin ja perusteilla oleviin työryhmiin on kutsuttava kattava joukko nuoria eri oppilaitosten oppilaskunnista, urheilu- ja harrasteseuroista, sekä muista nuoria yhdistävistä yhteisöistä.

“Ei ole järkeä, että nuorisotakuun toteuttamisesta päättävissä pöydissä istuu pelkästään keski-ikäisiä, jotka ovat eläneet nuoruutensa ajat sitten, eivätkä hahmota näin nykynuorten todellisuutta ja moninaisia syrjäytymiseen johtavia ongelmia. Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja heitä on lainkin mukaan kuunneltava kaikessa päätöksenteossa”, toteaa Keski-Suomen Vihreiden varapuheenjohtaja Virpi Kauko.

Tällä hetkellä nuorisotakuun toteutukseen varatut resurssit ovat alimitoitettuja, eikä nuorisotakuun toteutumiselle ole mitään takeita. Jyväskylässä yli 3000 nuorisotakuun piirissä olevan nuoren tilanne on nuorisotyöttömyyden edelleen kasvaessa vaikea. Sanktioita takuun toteuttamatta jäämisestä on tuskin tulossa, mutta lasku syrjäytyneistä seuraa perässä.

“Poliittista tahtoa takuun toteuttamiseksi on löydyttävä, sillä yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle lähes 30 000  euroa vuodessa. Suurimman laskun maksaa kuitenkin syrjäytynyt itse, jonka kokemaa pahoinvointia ei voida mitata rahassa”, huomauttaa Keski-Suomen Vihreiden hallituksen jäsen Tommi Liinalampi.

Nuorisotakuu takaa työ- tai opiskelupaikan tyhjän päälle jääneille nuorille, mutta takuun tarkoitus ei tule olla pelkästään nuorten kytkeminen yhteiskunnan rattaisiin vaan oikeasti mielekkään työ- tai opiskelupaikan löytäminen. Myös tässä asiassa nuoria tulee nykyistä enemmän kuunnella ja yhteistyötä oppilaitosten, niiden oppilaskuntien sekä nuorisotakuun toteuttamista pohtivien tahojen välillä on tiivistettävä.

“Syrjäytyminen on erittäin vakava ongelma, emmekä halua tähän maahan enää yhtään kadotettua sukupolvea” Tommi Liinalampi painottaa.

 

Lisätietoja

Tommi Liinalampi puh. 040-5668246

Veikko Ahola puh. 0505925895