Keski-Suomen uuden maakuntaohjelman 2018-2021 yksi kärkiteema on biotalous, joka pitää sisällään myös maatalouden alkutuotannon ja paikallisesti tuotetut elintarvikkeet. Biotalouteen kuuluu myös sininen biotalous eli kestävästi pyydetty lähivesien kala. Puhtaaseen veteen ja ravintoon liittyvä osaaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää ja kysytympää niin Suomessa kuin maailmallakin.

Lähiruoan saatavuus, paikallisten tuotteiden tunnettavuus ja kysyntä linkittyy vahvasti maatalouden menestymiseen ja myös matkailuun, mutta myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Koko maakunnan yhteinen tavoite on lisätä alkutuotannon jatkojalostusta ja kehittää paikallisen tuotannon jakelukanavia. Jos keskisuomalaista elintarviketuotantoa ja sen markkinointia halutaan tulevaisuudessa vahvistaa, on raaka-aineiden jalostukseen, tuottajien verkostoitumiseen ja yhteisten myyntikanavien kehittämiseen panostettava.

Keski-Suomen Vihreät vaatii, että kunnat ja muut julkiset tahot sitoutuvat omissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissaan ostamaan vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Tässä onnistutaan, kun hankinnoissa ja kilpailutuksissa otetaan nykyistä paremmin huomioon ympäristön kannalta hyvät viljely- ja tuotantomenetelmät, tuotantoeläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus.  Ulkomailta hankittavien raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tulee täyttää esimerkiksi tuotantoeläinten hoidon osalta vähintään suomalaiset minimivaatimukset.

Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Motiva on julkaissut vastuullisten elintarvikehankintojen oppaan (3/2017), johon on koottu asiantuntijoiden suosituksia ja vertailukriteereitä käytettäviksi tarjouskilpailuissa. Kunta voi kilpailutuksessa vaatia ruokapalveluyritystä soveltamaan Motivan hankintaopasta ja edellyttää raportoimaan hankinnoista. Uusi hankintalaki sallii myös tuotantomenetelmää koskevia vaatimuksia kuten esimerkiksi luonnonmukaista viljelyä tai uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön käyttämistä.

Ruokapalvelujen ympäristövaikutuksista lähes kaksi kolmasosaa aiheutuu ruoan raaka-ainetuotannosta, joten keittiön valinnoilla on suuri merkitys koko elintarvikeketjun kannalta. Ruokalistojen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon esimerkiksi kasvukauden mukainen sesonki, kasvisruoan määrä sekä paikallinen ruokakulttuuri.

Tuija Mäkinen,

Jyväskylän kaupunginvaltuuston 2.vpj,

Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen (vihr)

Lea-Elina Nikkilä,

Joutsan kunnanvaltuuston 1.vpj,

Maakunnan Yhteistyöryhmän jäsen (vihr)

 

Keski-Suomen Vihreiden hallitus

Kannanotto 21.11.2017