Uuden eläinsuojelulain valmistelu on kestänyt pitkään ja nyt lausuntokierroksella oleva esitys on herättänyt paljon keskustelua (KSML 15.8.2018; Antti Peltonen 18.8.2018). Mielestämme esitys vesittää monet tavoitteet, joilla Suomi olisi noussut eläinsuojelussa pohjoismaiselle tasolle.

Eläimellä on itseisarvo, joka tulee tunnustaa ja tunnistaa myös eläintuotannon osana. Eläinsuojelulainsäädännön on oltava riittävän tiukka ja kunnianhimoinen, jotta tuotantoeläimille voidaan  jo lain minimitasolla varmistaa mahdollisuus perustarpeiden tyydyttämiseen ja lajityypilliseen elämään. Tuotantoeläimillä on oltava mahdollisuus päivittäiseen, ympärivuotiseen liikkumiseen ja vapaaseen veden saantiin. Laidunnus edistää eläinten hyvinvoinnin lisäksi luonnon monimuotoisuutta. Laitumet ovat tehokkaita myös hiilen sidonnassa. Useat tuottajat suhtautuvat myönteisesti eläinsuojelulain tiukentamiseen, kunhan investointituet suunnataan oikein ja siirtymäajat ovat riittävän pitkiä.

Tiukka eläinsuojelulaki on myös tuottajan etu. Sen ansiosta tuottaja välttää investoinnit tuotantoon, joka on laillista mutta joka ei muutaman vuoden päästä kelpaakaan kaupalle, kuluttajille tai elintarvikeyrityksille.  Kansallisen eläinsuojelulain lisäksi meidän tulee panostaa myös EU-tasolla riittävän tiukkaan säätelyyn, jotta eläintuotannon hyvät käytännöt saataisiin standardisoitua myös Euroopan tasolla. Pitkällä aikavälillä myös EU:n alueelle tuotavien eläintuotteiden tulisi täyttää samat hyvinvointi- ja turvallisuusvaatimukset. Se parantaisi tuotantoeläinten hyvinvointia myös globaalisti.

Vihreiden vaatimus turkistarhauksesta on säilynyt samana kuin ennenkin: turkistarhaus tulee kieltää siirtymäajalla. Norjassa vastaava päätös on tehty tämän vuoden tammikuussa. Lisäksi jo siirtymäajan kuluessa on kohennettava turkiseläinten elinolosuhteita niiden lajityypilliset tarpeet täyttäviksi. Esimerkiksi muillekin kuin siitosyksilöille pitää taata jatkuva vedensaanti. Olemme jäämässä yhä enemmän jälkeen vertailussa pohjoismaisiin naapurimaihimme.

Eläintuotannolla on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin. Eläintuotannon ilmastopäästöjä voidaan vähentää parhaiten vähentämällä kaikenlaisten eläintuotteiden kulutusta. Samalla on kuitenkin varmistettava, että kulutus ja tuotanto ovat kestävällä pohjalla. Tuotannon osalta se tarkoittaa parempaa viljelytekniikkaa, eläinten ruokintaa sekä eläinten hyvinvointia.

Suomalaisen eläintuotannon tulee olla maailman eettisintä ja kestävintä. Vihreät haluaa, että tulevaisuudessa syömämme ruoka on ravitsevaa, sitä ei mene hukkaan ja sen tuottaminen kuormittaa maapalloa mahdollisimman vähän. Haluamme vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä ja samalla varmistaa, että tuotantoeläimet voivat hyvin. Haluamme, että suomalainen ruoantuottaja pärjää hyvin ja voi olla ylpeä työstään. Tämän saavuttaaksemme tarvitsemme aidosti kunnianhimoisen eläinsuojelulain.

Lea-Elina Nikkilä

agronomi, FM

puheenjohtaja, Joutsan Vihreät ry

Kaisa Miettunen

agrologi (AMK)

puheenjohtaja, Jyväskylän Vihreät ry

[KSML 24.8.2018]