Laadukas koulutus on hyvin toimivan yhteiskunnan edellytys muuttuvassa maailmassa.  Koulutukseen sijoitetut eurot maksavat itsensä moninkertaisina takaisin. Hyvä yleissivistys ja monipuolinen osaaminen ovat ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.

Koulutuksen määrärahojen leikkaukset ovat kohdistuneet kipeästi erityisesti ammatilliseen koulutukseen myös Keski-Suomessa. Leikkausten seurauksena koulutuksenjärjestäjät ovat joutuneet vähentämään opetusta tuntuvasti. Varsinkin paljon tukea tarvitsevan nuoren on entistä vaikeampaa pysyä mukana koulutuksessa, jossa vastuuta edistymisestä on siirretty yhä enemmän nuorelle itselleen.

Opetuksen vähentäminen heijastuu ammattiin valmistuneiden nuorten osaamisen tasoon. Jos koulutus ei takaa riittävää osaamista ammatissa toimimiseen, sillä ei ole arvoa työntekijälle eikä työnantajalle. Ammatillisen koulutuksen on myös taattava nuorille jatko-opintokelpoisuus. Lähiopetuksen merkittävä vähentäminen on jättänyt ammattiin opiskelevat nuoret ilman riittävää tukea ja osa nuorista ajautuu keskeyttämään opintonsa. Koulutuspolitiikan on kannettava vastuu koko ikäluokasta – Suomella ei ole varaa syrjäyttää osaa nuorista yhteiskunnan ulkopuolelle.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa lisättiin oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Samalla vastuuta oppimisesta siirtyi työpaikoille ja opiskelijoille itselleen. Työssäoppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta. Onnistunut työssäoppiminen kuitenkin edellyttää, että nuori saa työpaikalla riittävästi opetusta ja ohjausta.

Tällä hetkellä osan nuorista on vaikeaa löytää sopivia harjoittelupaikkoja, jolloin ammattiin valmistuminen ja työllistyminen voi tuntua toivottomalta. Työharjoittelupaikkoja tarjoavat yritykset tarvitsevatkin selvästi nykyistä enemmän koulutusta ja tukea, jotta työssäoppimisen tavoitteet voidaan saavuttaa.

Keski-Suomen Vihreät näkee, että ammatillisen koulutuksen leikkaukset vaarantavat koulutuksellisen tasa-arvon tavoitteet ja voivat johtaa nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen pysyvään ja merkittävään kasvuun. Seuraavassa hallitusohjelmassa on huolehdittava koulutuksen laadun turvaamisesta riittävällä rahoituksella.

Meri Lumela

puheenjohtaja

Keski-Suomen Vihreät

Keski-Suomen Vihreät 15.9.2018