Olipa ihanan lämmin kesä! Mutta kolikon toinen puoli. Maataloustuotanto kärsi kuivuudesta ja monilla kaivo on tyhjänä. Siis kyseessä ruoka ja vesi, elämän perustat. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo täällä. Miten käy tulevien sukupolvien elinolosuhteille?

Kunta ja me kuntalaiset olemme tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haasteellisena tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen nopeasti; vertailukohtana on vuoden 1850 taso. Tämä edellyttää päästövähennyksiä, jotka saadaan aikaan pääasiassa liikenteen ja energiantuotannon muutoksilla.

Joutsan seutukunnalla olisi hyvä mahdollisuus profiloitua energiatehokkaana, ilmastonmuutoksen torjunnan mallialueena. Joutsan Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä biopolttoaineella, Joutsan Ekokaasu liikennepolttoainetta omista ja naapurikuntienkin jätelietteistä. Luhangassa on Keski-Suomen ensimmäinen, 2014 perustettu Latamäen tuulivoimapuisto. Tuulivoimalla tuotetaan jo nyt halvinta sähköä.

Keski-Suomessa on käynnistynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimusten teko. Toivottavasti Joutsakin lähtee mukana vapaaehtoiseen sopimukseen, jossa sitoudutaan 7,5% energiatehokkuuden parantamiseen vuoteen 2025 mennessä. Energian säästö tuo myös kustannussäästöjä. Lisäksi sopimuskunnat saavat tukea investointeihin ja esimerkiksi aurinkopaneelien yhteishankintoihin. Ensin pitää tehdä nykytilaselvitykset ja etsiä tehostamiskohteet. Keski-Suomeen on palkattu energianeuvoja, joka opastaa kuntia ja lisäksi veloituksetta yksityisiä henkilöitä energiansäätötoimissa.

Uusien toimintatapojen oppiminen edellyttää tietoa, valistusta ja koulutusta. Joutsan yhtenäiskoulu on jo pitkään ollut Vihreä Lippu -koulu, jossa nuoret oppivat miettimään energian ja veden kulutusta, jätteiden vähentämistä ja monia muita ympäristön kannalta tärkeitä asioita.

Tehdään Joutsasta ”Vihreä Lippu” -kunta, joka houkuttelee kauniista luonnosta, hyvistä palveluista ja ympäristövastuullisuudesta tunnettuun kuntaan myös uusia asukkaita ja saa niin nuoret kuin vanhemmatkin kesä- ja vakituiset asukkaat viihtymään.

Lea-Elina Nikkilä, pj
Joutsan Vihreät


Kirjoitus on julkaistu Joutsan Seudussa Puheenvuorona 10.10.2018.