Keski-Suomen Vihreiden piirihallitus nimesi kokouksessaan 24.10.2018 neljä uutta ehdokasta kevään 2019 eduskuntavaalehin.

FM, YTM Tommi Liinalampi on Jyväskylän perusturvalautakunnan jäsen ja työskentelee asiantuntijana työ- ja elinkeinotoimistossa. ”Hyvinvointivaltion rahoituksen turvaaminen vaatii korkean työllisyysasteen. Tähän voidaan päästä työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa uudistamalla. Työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavaa”, toteaa Liinalampi.

Diakoni, sosionomi (yamk) Unto Mikkonen on Keuruun kaupunginvaltuutettu. ”Luontoarvot ja ihmisten tasa-arvoisuus ovat Suomen perustuslain kantavia ajatuksia. Julkisen keskustelun aloitteet usein unohtavat tämän ja esittävät pikaratkaisuja, jotka tuottavat syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Haluan rakentaa yhteiseksi koettua yhteiskuntaa”, sanoo Mikkonen.

Eduskunta-avustaja, KK, erityispedagogiikan opiskelija Irina Tuokko on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. “Ainutlaatuinen suomalainen koulutusjärjestelmä aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen tarvitsee puolustajaansa. Myös rakas luontomme ja sen monimuotoisuus sekä eriarvoisuuden kitkeminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen tarvitsevat koko sydämestään toimivia nuoria mukaan lainsäädännön ytimeen.”

Lehtori, FM Hannele Vestola lähti ehdokkaaksi, koska haluaa puolustaa ympäristöä, koulutusta ja heikompiosaisia. Vestola on Laukaan kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja ja maakuntavaltuutettu. “Hyvinvointivaltio rakennettiin Suomessa ajatukselle yhdenvertaisuudesta, samojen mahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille lähtökohdista riippumatta. Näin luotiin maailman paras yhteiskunta, ja tästä on pidettävä kiinni. Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen hillitseminen on Suomelle mahdollisuus luoda työtä ja toimeentuloa, kun panostamme koulutukseen ja korkeaan osaamiseen”, Vestola painottaa.

Syyskuussa ehdokkaiksi nimettiin Touko Aalto, Bella Forsgrén, Ilona Helle ja Nico Holmberg, joten vihreitä kansanedustajaehdokkaita on nyt yhteensä kahdeksan. Keski-Suomen Vihreät asettavat eduskuntavaaleihin täyden listan eli 14 ehdokasta.

Lisätietoja:

Meri Lumela
puheenjohtaja, Keski-Suomen Vihreät
050 5547167

Veikko Ahola
toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Vihreät
050 5925895

Irina Tuokko

Hannele Vestola


Tommi Liinalampi


Unto Mikkonen