Meri Lumela


Keski-Suomen Vihreät nimesivät kokouksessaan 8.12.2018 kaksi ehdokasta lisää kevään 2019 eduskuntavaalehin.

Kasvatustieteen maisteri, rehtori Meri Lumela on Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja. “Koulutuksella muutetaan maailmaa”, toteaa Lumela. “Tasa-arvoinen, yhdenvertaisuutta vahvistava ja kaikkien saavutettavissa oleva koulutus on vahvuutemme ja suomalaista osaamista arvostetaan kansainvälisesti. Koulutukseen osoitetut voimavarat ovat sijoitus tulevaisuuteen.”

Ville Seppälä


Kauppatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava Ville Seppälä on Keski-Suomen Tieteen ja teknologian Vihreiden puheenjohtaja. Seppälä haluaa edistää toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin takaamiseksi.

Keski-Suomen Vihreät asettaa eduskuntavaaleihin täyden listan eli 14 ehdokasta. Aiemmin on nimetty Touko Aalto, Bella Forsgrén, Ilona Helle, Nico Holmberg, Tommi Liinalampi, Leena Lyytinen, Unto Mikkonen, Irina Tuokko, Hannele Vestola ja Anna-Kaisa Vierinen.

Lisätietoja:

Meri Lumela
puheenjohtaja, Keski-Suomen Vihreät
050 5547167

Veikko Ahola
toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Vihreät
050 5925895