Vihreän liiton puoluevaltuuskunta hyväksyi eduskuntavaaliohjelman kokouksessaan 17.2.2019.

”Haluamme nostaa ympäristön ja ilmaston politiikan ytimeen, tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan, torjua köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä luoda uutta työtä ja menestyksen edellytyksiä Suomelle.

Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen asettaa reunaehdot kaikelle, mitä teemme seuraavien vuosikymmenten ajan. Seuraavan hallituksen kiireellinen velvollisuus on nostaa Suomi tämän tehtävän vaatimalle tasolle. Koko yhteiskuntamme toiminta – koko tapamme tuottaa, kuluttaa ja elää – on sovitettava ympäristön kantokyvyn rajoihin. Tästä suuresta muutoksesta on tehtävä turvallinen ja oikeudenmukainen.”

Koko ohjelman voi lukea täältä:

https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka/eduskuntavaaliohjelma-2019