Touko Aalto

Suomen menestys on rakentunut toimivan demokratian varaan. Kyky saada aikaan päätöksiä, vakaa, turvallinen ja luottamukseen perustuva yhteiskunta ovat olleet menestyksemme tukipilarit. Ne ovat mahdollistaneet väestön koulutuksen ja hyvinvoinnin.

Hyvinvointivaltion tukipilarit kuitenkin huojuvat ja siksi on kriittisen tärkeää palauttaa ihmisten luottamus demokratiamme kykyyn tehdä päätöksiä, luoda vakautta ja turvallisuutta.

Ongelmana tässä ajassa on se, että kukin hallitus aloittaa liiaksi alusta ja tekee siten osittain tyhjäksi edellisen vaalikauden työtä vain omia sidosryhmiään kuunnellen ja omia poliittisia ja ideologisia lempilapsiaan edistäen kokonaisuuden kustannuksella.

Tästä syntyy paikallaan polkemisen kulttuuri ikuisen liikenneympyrän kehässä.

Jos annamme päivänpolitiikan romuttaa poliittisen päätöksentekojärjestelmämme kyvyn tehdä ja toimeenpanna päätöksiä, edessä on katastrofi.

Näin siksi, että elämme talouden noususuhdanteen loppumetrejä. Sitä seuraa matalamman kasvun vuodet. Taantuman mahdollisuus on myös suuri eikä vuoden 2008 kaltaista finanssikriisin riskiä voida sulkea pois tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Jos vuoden 2008 kaltainen finanssikriisi iskisi nyt, Suomelta puuttuisi Nokian ennen romahdustaan tuoma hyöty talouteen, julkisen velan suhde BKT:hen on kasvanut alle 33 prosentista lähes 60 prosenttiin, huoltosuhteemme on heikentynyt merkittävästi, rakenneuudistukset ovat jäissä ja kansan kahtiajako lisääntynyt.

Lisäksi vanhojen ja tuttujen haasteiden lisäksi ilmastonmuutos haastaa koko yhteiskunnan ja puolustusvoimien kalustohankinnat ovat valtava menoerä.

Kun talouden puskurit ovat syöty, rakenteet ovat uudistamatta ja talouden lyhyen ja keskipitkän aikavälin haasteet ovat kasvaneet kukkulasta vuoreksi, poliitikkojen tehtäväksi jäisi finanssikriisissä vain vetää hätäjarrusta eli tehdä valtavia menoleikkauksia.

Ne pahentaisivat taantumaa entisestään. Tästä kärsisivät kaikkein eniten kaikkein pienituloisimmat ihmiset sekä talouden uudistumisen ja kasvun kannalta keskeisin tukijalka eli koulutus.

Tätä en voi hyväksyä. Vastaus haasteiden ratkaisemiseen löytyy siitä viisaudesta, jolla Suomesta rakennettiin sotien jälkeen menestynyt Suomi. Yhdessä.

Sote-uudistus, sosiaaliturvan uudistus, verotuksen tiekartta ja työmarkkinoiden uudistaminen ovat kaikki asioita, joista kaikkien puolueiden kesken on paljon samansuuntaisia ajatuksia. Etenkin niiden edustajien kesken, jotka ovat kuhunkin aihealueeseen eniten perehtyneet.

Nämä uudistukset täytyy valmistella komitealaitos-periaatteella eli siten, että uudistuksia ei edes yritetä saada aikaan yhdessä vaalikaudessa vaan ne valmistellaan vaalikausien yli menevällä yhteistyöllä, jossa on mukana hallitus- ja oppositiopuolueet sekä maan johtavat asiantuntijat. Tällä tavoin voidaan sitouttaa kaikki puolueet yhteisiin kompromisseihin ja korvata päivänpolitiikka tieteellisellä tutkimus- ja asiantuntijatiedolla.

Touko Aalto
kansanedustaja (vihr.)
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisen mielipidesivulla 9.4.2019.