Elintason paraneminen ja lääketieteen kehittyminen ovat johtaneet ihmisten eliniän pitenemiseen, mikä on yksi ihmiskunnan suurista saavutuksista. Samaan aikaan erikoissairaanhoidon menot ovat räjähtämässä käsiin, mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet vievät joukoittain työikäisiä ennenaikaiselle eläkkeelle eivätkä pienenevät ikäluokat pysty turvaamaan nykyisen kaltaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituspohjaa.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia ei voida edistää ainoastaan terveydenhuollon keinoin, vaan siihen tarvitaan yhteiskunnan kaikkia osa-alueita. Hyvinvointi- ja terveysnäkökulma on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopistettä on radikaalisti siirrettävä sairauksien hoidosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tässä työssä Keski-Suomen tulee ottaa johtava rooli maakuntana, joka ennakkoluulottomasti ideoi, kehittää ja kokeilee uusia toimintatapoja.

Keski-Suomi ja erityisesti liikuntapääkaupunki Jyväskylä kokoaa yhteen maan parhaat osaajat terveyden edistämisen eri aloilta. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on asiantuntemusta mm. liikunnan ja terveyden yhteydestä, liikunnan yhteiskunnallisista vaikutuksista, terveyden edistämisestä ja lasten ja ikääntyneiden liikkumisen erityiskysymyksistä. Hyvinvointiin ja osaamiseen profiloituvan Jyväskylän yliopiston monitieteinen tutkimus ja osaaminen luo mahdollisuuksia ymmärtää, miten erilaiset yhteiskunnassa tapahtuvat  muutokset vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun erityistä osaamista on monialainen kuntoutus. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöllä LIKES:llä puolestaan on valtakunnallinen erityistehtävä useiden merkittävien liikuntaa edistävien hankkeiden koordinoinnissa. Jyväskylän kaupunki on kokenut toimija erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon uusien toimintatapojen pilottihankkeissa.

Osaamispääoman lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pilottimaakunnassa on merkittäviä rakennushankkeita, kuten Hippos2020 -kokonaisuus, sairaala Nova ja Kukkula, joita voidaan hyödyntää uusien toimintatapojen kehitystyössä. Digitaalisia ratkaisuja on mahdollista kehittää yhteistyössä alueen merkittävien hyvinvointialan yritystoimijoiden ja kyber- ja tekoälyosaajien kanssa.

Keski-Suomi on ketterä maakunta, jossa uusia toimintamalleja voidaan lähteä kokeilemaan nopeallakin aikataululla. Kunnianhimoisten toimintatapojen suunnittelu, testaaminen ja arviointi edellyttävät vielä aiempaa vahvempaa yhteistyötä ja riittävää rahoitusta. Pilottimaakunnan erityinen osaaminen ja asema hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskeskittymänä tulee tunnistaa ja tunnustaa myös valtakunnallisesti.

Meri Lumela

puheenjohtaja

Keski-Suomen Vihreät

Elina Sillanpää

maakuntahallituksen 1.varapuheenjohtaja (vihr.)

[Kannanotto hyväksytty Keski-Suomen Vihreiden kevätkokouksessa 16.5.2019]