Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen hyväksymä Linkki 2030 -joukkoliikenteen uusi kehittämisohjelma tarjoaa vision ja tavoitteet joukkoliikenteen lisäämiselle. Sen päämääränä on kaksinkertaistaa joukkoliikenteen matkat vuoteen 2030 mennessä. Monet asiat ovat joukkoliikenteessä muuttuneet, ja lippuhintojen kilpailu on tehnyt linja-autosta usein paljon halvemman vaihtoehdon kuin oman auton käyttö pidemmillä matkoilla.

Jyväskylässä, Muuramessa ja Laukaassa asuu nykyään yli 60 prosenttia Keski-Suomen asukkaista. Joukkoliikenne vaatii joukkoja, joka näiden kuntien yli 170 000 asukkaasta jo muodostuu. Asutusta ja maankäyttöä suunniteltaessa voisi jo kaavoitusvaiheessa vielä paremmin huomioida myös pyörä- ja joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet. Tässä hyvänä vetoapuna on MAL-sopimus, joka toteutuessaan mahdollistaa vielä paremmin Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien välisen yhteistyön sopimusalueella ja tarjoaa siihen myös taloudellista tukea valtiolta.

Digitaalisten palvelujen avulla voidaan muodostaa eri liikennevälineiden matkaketjuja, joissa siirtyminen paikasta toiseen on helppoa ja sujuvaa – kenties vielä käyttäen samaa maksukorttia vaikka kaupunkipyörässä ja linja-autossa. Esimerkiksi Kuopiossa Suomen ensimmäiset yhteiskäyttöiset sähköpyörät otettiin heti hyvin vastaan. Uudet palvelut kuten sähköinen reittiopas ja linja-autojen reaaliaikainen seuranta helpottavat arkea.

Joukkoliikennettä ja pyöräilyä on hyvä edistää tarmokkaasti niin suunnitelmien kuin käytännön toimenpiteiden kautta. Hyväkään suunnitelma ei takaa hyvää lopputulosta, jos teiden kunto ei siihen riitä. Huonokuntoinen tie ja puuttuva piennar on ikävä yhdistelmä.

Onneksi ELY-keskus on käynnistänyt useiden tiesuunnitelmien teon, joilla esimerkiksi yhdistetään Laukaa ja Jyväskylä pyöräväylällä, samoin Muuramen ja Jyväskylän väli Kinkovuorentien kautta.

Myös liityntäpysäköinnistä on tekeillä selvitys ELY-keskuksessa. Hyvin sijoitetuilla pyöräparkeilla voidaan lisätä ihmisten mahdollisuuksia sujuvaan vaihtoon pyörän ja linja-auton välillä.

Joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistäminen on toimivaa arkea erityisesti siellä, missä riittävän tiheä vuoroväli mahdollistaa liikkumisen sujuvasti ja mukavasti. Bussissa aikaakin jää vaikka lukemiseen, pelaamiseen, puhelimen selaamiseen tai keskustelemiseen. Myös lippuhintojen alentaminen on tärkeää ja houkuttelee mukaan uusia ihmisiä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Niin poliittisilla kuin henkilökohtaisilla valinnoilla on merkitystä joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistämisessä.

  

Tommi Liinalampi

Keski-Suomen Vihreiden vpj.

Luka Lindqvist

Muuramen Vihreiden pj.

[Julkaistu Keskisuomalaisessa 5.11.2019]