Kiitos kaikesta siitä työstä, jota Keski-Suomen Liitossa on tehty. Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitos myös väistyvälle puheenjohtajallemme Maurille vuosikymmeniä kestäneestä hyvästä työstäsi. Oli erinomaisen hyvä kuulla konkreettinen esimerkki siitä, kuinka työ maakuntamme puolesta jatkuu Europarlamentissa. Kiitos Mauri siitä, että otat rohkeasti kantaa ja puhut myös perheen merkityksestä maahanmuuttopolitiikan yhteydessä.

Muutama huomio toimintasuunnitelmasta: ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat nyt yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä enemmän kuin koskaan. Ilmastonmuutos on yksi globaaleista megatrendeistä sekä kuntien ja kaupunkien muutosajureista, joten sitä ei saa, eikä voi sivuuttaa maakunnan omassa toimintasuunnitelmassa. Liittomme toiminnan perusteissa toki mainitaan yhtenä tavoitteena puhdas ja monimuotoinen luonto, mutta olemme pettyneitä siihen, että nämä tavoitteet eivät näy tarpeeksi itse toimintasuunnitelmassa.

Olemme määritelleet osaamisen kärjiksi biotalouden, hyvinvointitalouden ja matkailun, joihin ilmastonmuutoksen ja luonnonsuojelun teemat ainakin linkittyvät. Keskisuomalaiseen identiteettiin on kuulunut vahvasti yhteys luontoon, eikä tätä yhteyttä tule katkaista kehittämistyössä. Tulevina vuosina Keski-Suomessa on erinomaisen hyvät mahdollisuudet panostaa luonnonsuojeluun, sillä Rinteen hallitusohjelmassa on jaossa konkreettista rahaa tähän työhön.

Vihreä valtuustoryhmä toivoo, ettei puhe puhtaasta ja monimuotoisesta luonnosta jää epämääräisesti muotoillun toiminnallisen tavoitteen varaan. Nyt toiminnallisen tavoitteen kohdalla mittarina on tilannekuva metsäluonnon monimuotoisuudesta ja metsäluonnon monimuotoisuus maakuntakaavassa. Nämä mittarit eivät ole riittävät turvaamaan keskisuomalaisen metsäluonnon monimuotoisuutta. Emme tee kuitenkaan asiasta tällä kertaa muutosesitystä, vaan luotamme viranhaltijoiden kykyyn ottaa asia huomioon.

Huomionarvoista on myös se, että olemme ottaneet hienon osallistavan otteen sekä tehostaneet nuorten kuulemista ja nuoret ovat ottaneet ympäri maakuntaa kantaa ilmastotekojen puolesta. Tämä viesti tulee kuulla ja ottaa tosissaan.

Aamupäivän esityksissä tuotiin hyvin esiin Keski-Suomen Liiton asema edunvalvonnassa ja verkostoyhteistyössä. Kävimme lyhyesti keskustelua maakuntamme demografisesta muutoksesta sekä maahanmuuton mahdollisuuksista. Keskustelimme vihreässä ryhmässä asiasta ja toivomme Liiton ottavan omasta roolistaan käsin vahvempaa roolia maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistämisessä. Kuten puheenjohtajan esittämästä pienestä kuvasta sekä aamupäivän puheenvuoroista kävi ilmi, on väestökehityksessä tapahtuva polarisaatio jo nyt todellisuutta, johon meidän on voitava suhtautua vakavasti.

Näillä saatesanoilla Vihreä ryhmää hyväksyy hyvin laaditun talousarvion vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022. Kiitos koko toimiston henkilökunnalle tästä vuodesta. Toivotamme intoa tulevan vuoden haasteisiin ja rauhallista loppuvuotta kaikille.

[Puheenvuoro Keski-Suomen maakuntavaltuustossa 22.11.2019]