Vihreiden puoluekokous päätti äänestyksen jälkeen, että puolue kannattaa kannabiksen käytön, myynnin, hallussapidon ja kasvattamisen laillistamista. Äänestys ratkesi puoluekokouksessa vain kahden äänen erolla.

Mielestämme on tärkeää, että päihdepolitiikasta keskustellaan avoimesti ja kuunnellaan perusteltuja mielipiteitä eri näkökulmista ja etsitään yhdessä tutkittuun tietoon perustuvia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Päihdepolitiikalla tulee pyrkiä päihteidenkäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Tärkein painopiste on ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen ja kehittäminen tavoitteena päihteiden käytön vähentyminen.

Huumausaineiden ja muiden päihteiden väärinkäytön taustalla voi olla pitkittyneitä vaikeuksia elämän eri osa-alueilla. Esimerkiksi mielenterveysongelmien on todettu lisäävän riskiä päihderiippuvuuden kehittymiseen. Lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää ymmärtää, että kaikki päihteet, myös kannabis, vaikuttavat esimerkiksi aivojen kehitykseen. Pitkäaikainen käyttö heikentää myös aikuisilla kognitiivisia taitoja, muistia sekä oppimis- ja huomiokykyä.

Päihdeongelmaisia tuetaan vaikuttavasti hoidolla ja kuntoutuksella. Hoidon resurssien tulee olla riittävät ja mahdollistaa oikea-aikainen hoitoon pääsy kaikille sitä tarvitseville. Esimerkiksi päihteitä käyttävien äitien palveluiden tulisi olla maksuttomia. Luopumalla huumausaineiden käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta helpotetaan apua ja tukea tarvitsevien hakeutumista palveluiden piiriin.

Me emme kannata kannabiksen laillistamista. Vihreiden jo aiemmin esittämä päihteiden käytön dekriminalisointi on tässä vaiheessa Suomessa riittävä päihdepoliittinen toimi. Tämän näkemyksen jakavat muun muassa THL:n asiantuntijat sekä Maailman terveysjärjestö WHO.

 

Meri Lumela, kaupunginvaltuutettu

Tuija Mäkinen, vastaava koulukuraattori