Hyvinvointialueille siirtyvät palvelut ovat tärkeä osa ihmisten sujuvaa arkea. Uudistuksen keskeisten tavoitteiden eli saavutettavien, oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden toteutuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin vahvistaminen ja terveyden edistäminen, ja niiden merkitys korostuu entisestäänkin, kun niukkenevat eurot pitää saada riittämään tarvittaviin palveluihin niin kunnissa kuin hyvinvointialueillakin.

Uudistuksessa onnistuminen vaatii, että arvioimme ja kehitämme ennakkoluulottomasti sote-palveluiden ja pelastustoimen johtamiskulttuuria ja toimintatapoja. Koulutetun henkilöstön saatavuutta on parannettava lisäämällä henkilöstön osallisuutta ja vahvistamalla työhyvinvointia.

Julkisen ja yksityisen sektorin tuottamien palveluiden ohella sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tehdään tärkeää työtä, jolla on merkittävä vaikutus apua tarvitsevien ihmisten elämään. On tärkeää, että varmistamme järjestöjen mahdollisuudet jatkaa osaamaansa työtä hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

Keski-Suomen kuntien ja alueiden erilaiset piirteet ja tarpeet on otettava huomioon hyvinvointialueen rakenteita ja palveluiden järjestämistä pohdittaessa. Vaikuttavat ja asukaslähtöiset palveluratkaisut syntyvät lisäämällä asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia aidosti ja suunnitelmallisesti.

Uuden rakentumisen myötä on myös uskallettava luopua vanhoista ja heikosti toimivista hallintorakenteista ja toimintatavoista. Samalla on tunnistettava kuntien hyvät ja toimivat käytänteet ja hyödynnettävä niitä. Aluevaltuutetuilla on keskeinen rooli siinä, miten uusia ja kestäviä toimintatapoja ja -malleja kokeillaan ja otetaan käyttöön hyvinvointialueella.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus ja siinä onnistumien on iso haaste, mutta samalla suuri mahdollisuus. Kunta- ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä ja pitkäjänteisellä päätöksenteolla voimme yhdessä kehittää koko Keski-Suomea sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti hyvinvoivana maakuntana.

Meri Lumela

Keski-Suomen Vihreiden väistyvä puheenjohtaja

 

Teksti on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisen verkkolehdessä 27.12.2021