Viime viikkojen uutiset Ukrainasta ovat olleet hirvittäviä. Älylaitteidemme näytöt ovat täyttyneet päivä toisensa jälkeen hätää kärsivistä siviileistä, tankeista ja rajoja ylittävistä pakolaisista. Venäjän hyökkäyssota on horjuttanut turvallisuuden tunnetta myös Suomessa ja tuonut pintaan oman historiamme arpia. 

Kysymykset Suomen puolustuksesta – liitymmekö Natoon ja mitä hankintoja priorisoimme nostaessamme kehysriihessä tehtyjen päätösten mukaisesti puolustusmenojamme – ovat kauaskantoisia poliittisia päätöksiä. Päätösten tulee perustua parhaaseen tarjolla olevaan asiantuntijatietoon ja avoimeen julkiseen keskusteluun. 

Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin pohtia, miten voimme itse kukin rakentaa rauhaa omassa arjessamme. Rauha on ihmisoikeustyössä. Sitä rakennetaan tasa-arvotyöllä, koulutuksella ja valtioiden välisellä kunnioittavalla dialogilla. Eriarvoistumista tulee torjua määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Rauha on vahvoissa hyvinvointiyhteiskunnan ja demokratian tukipilareissa.

Tulevaisuutta ei rakenneta tankeilla tai voimalla. Ei vihalla tai nationalismilla. Se rakennetaan meidän kaikkien avulla. Demokratialla, edustamalla, lukemalla ja kirjoittamalla – vaihtamalla ajatuksia ja tekemällä yhteistyötä turuilla ja toreilla. Ajamalla meille jokaiselle tärkeitä asioita yhteisen hyvän puolesta. Kuuntelemalla myös toisten näkemyksiä. 

Jokaisella, niin asiantuntijalla kuin tavallisella tallaajalla, täytyy olla turvallinen olo kysyä, pohtia ja kyseenalaistaa ilman pelkoa väheksytyksi tulemisesta. Rauha ja ymmärrys lähtevät kyvystä kuunnella ja kuulla. Etsiä yhteisiä nimittäjiä ja ratkaisuja, joihin kaikki voivat sitoutua. Osallisuutta vahvistamalla ja vihapuheeseen puuttumalla rakennamme tilaa, jossa jokainen saa äänensä kuuluviin. 

Vaikeina aikoina puolueiden välisillä ristiriidoilla on entistä vähemmän merkitystä. Nyt on aika osoittaa solidaarisuutta Ukrainassa kärsiviä kohtaan eikä laskelmoida, miten eri toimet vaikuttavat kannatukseemme. Sota Ukrainassa tulee jatkumaan kuukausia, jopa vuosia. Se muuttaa maailmaa ja ajatustapojamme. Myös puolueiden kannat voivat toimintaympäristön muuttuessa liikkua, kuten olemme Nato-keskustelun yhteydessä huomanneet. 

Toimitaan yhtenäisesti myös jatkossa. Tuetaan demokratiaa ja sen toteutumista Ukrainassa, Suomessa ja maailmalla. Varotaan viholliskuvien maalaamista. Venäjän yhteiskuntarauha horjuu. Sodanvastaisissa mielenosoituksissa on pidätetty tuhansia ihmisiä. Riippumattoman median, ihmisoikeusaktivistien ja kansalaisyhteiskunnan sortoa on voimistettu. On entistä tärkeämpää, että osoitamme päättäväisesti tukemme venäläiselle kansalaisyhteiskunnalle. Venäjän hallinto on eri asia kuin venäläiset ihmiset. 

Ollaan ihmisiksi – pidetään inhimillisyydestämme kiinni.

 

Emilia Lakka, puheenjohtaja, Keski-Suomen Vihreät

Minna Myllymäki, varapuheenjohtaja, Jyväskylän Vihreät 

Jyry Virtanen, puheenjohtaja, Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat