Julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa vallitseva osaajapula on ollut vahvasti otsikoissa ja keskusteluissa viime vuosina. Suurissa sote-ammattiryhmissä työntekijöitä puuttuu jo tuhansia. Suhteellisesti eniten arvioidaan puuttuvan sosiaalityöntekijöitä, erityisopettajia lastentarhanopettajista ja psykologeja. Puheista ja puuttumisyrityksistä huolimatta nykyiset laskelmat eläköityvien ja valmistuvien määristä eivät edelleenkään lupaa mitään merkittävää muutosta vaikeaan tilanteeseen.

Myös yksityisiä yrittäjiä edustavan Kauppakamarin valtakunnallisesta kyselystä, johon vastasi lähes 1800 yrittäjää loppuvuodesta 2022 selviää, että osaajapula on edennyt Suomessa myös yrittäjillä pisteeseen, jossa se ei enää entiseen tapaan seuraa talouden suhdannevaihteluja, vaan on muuttunut kroonisemmaksi. Hurjat 72% keskisuomalaisista yrityksistä kertoo, että työvoimapula vaikeuttaa niin yrityksen kehittymistä kuin kasvun mahdollisuuksia. 64%:lla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta ja tämä on johtanut siihen, että yritysten aukioloaikoja on jouduttu supistamaan ja tukitoimintoja jopa siirtämään pois Suomesta.

Nämä ovat hälyttäviä lukuja, joita meillä ei ole enää varaa ohittaa. On siirryttävä puheista ja ratkaisuyrityksistä nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin.

Koulutuspaikkojen määrää on lisättävä erityisesti työvoimapulasta pahimmin kärsivillä aloilla. Myös koulutuspaikkojen alueellisuuden huomioiminen on tärkeää, jotta osaajia valmistuu eri puolilta Suomea.

Emme voi kuitenkaan lisätä ammatillisen tai korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrää lisäämättä myös opetukseen käytettyjä resursseja. Samalla rahalla ei nimittäin millään keinoin saada tuotettua suurempaa määrää osaavia ammattilaisia ilman, että opetuksen laatu tai osaamistason laajuus kärsii. Resursoimattomasta opiskelijapaikkamäärän kasvusta kärsivät lehtoreiden ja opiskelijoiden lisäksi myös yrityksemme ja kansantaloutemme.

Jo nyt on viitteitä, että tehdyt ammatillisen opetuksen säästötoimet näkyvät vastavalmistuneiden osaamistason laskuna. Oppilasmäärien kasvaessa koulutusorganisaatioiden perusrahoitusta on vahvistettava. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tehdä kroonistuvasta osaajapulasta pysyvää tilaa.