Jyväskylässä paikallisten vihreiden naisten kanssa 17.11.2010 kävelykadulla kampanjoinut kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) ehdottaa ympäristölakia muutettaviksi siten, että turpeennostoluvat voitaisiin evätä luontoarvojen perusteella. Järvisen mukaan nykyinen lainsäädäntö ei ota tarpeeksi huomioon luontoarvoja.

– Monissa kunnissa ja kaupungeissa vastustetaan yksimielisesti turpeennostoa alueelta. Luvat turpeennostolle kuitenkin annetaan, koska nykylain mukaan luontoarvojen vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen ei luvan myöntävä Ely-keskus voi suoraan vedota. Lakia on muutettava luontoarvot paremmin huomioonottavaksi, Järvinen sanoo.

Turpeennoston vaikutuksista puhutaan hänen mielestään usein vain kotimaisuuden ja työllistävyyden näkökulmasta.

– On syytä muistaa, että turpeennosto ja –poltto ovat haitallista niin paikallisille vesistöille, luonnolle kuin ilmastonmuutoksen torjunnallekin. Turpeen verokohtelun pitää huomioida paremmin sen kokonaisvaikutukset ympäristölle.

Jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Maia Fandi on huolissaan turvetuotannon vaikutuksista Keski-Suomen vesistöihin.
– Turvetuotannolla on paikallisesti merkittävä vaikutus vedenlaatuun, esimerkiksi Saarijärven reitin alueella turvetuotannon alueet ovat turmelleet vesistöä, Fandi muistuttaa.

– Maakunnassa valmistelun alla on 3. vaihemaakuntakaava, jossa sovitetaan yhteen mm. turvetuotannon, suoluonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun tavoitteita. Maanantaina 15.11.2010 pidetyssä maakuntavaltuuston kokouksessa vihreä maakuntavaltuustoryhmä jätti aloitteen tuulipotentiaalisten alueiden lisäämisestä
3.vaihemaakuntakaavaan, sillä uusiutuvissa energialähteissä on myös Keski-Suomen alueella mahdollisuuksia, Fandi kertoo.

Keski-Suomen Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Niina Simanainen muistuttaa, että hallitus on sitoutunut luopumaan vuoteen 2050 mennessä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta turpeen käytöstä. Kun vielä turpeen hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin kivihiilellä, tarvitaan selkeää energiaverojen pitkän aikavälin suunnitelmaa.

– Jos verokohtelu on turvetuotantoa suosiva, annetaan viesti, että investoinnit turvevoimaloihin ovat kannattavia myös tulevaisuudessa. Vihreille on tärkeää, että luodaan kaikille energiaveroille pidemmän aikavälin verosuunnitelma. Näin sekä yritykset että yksityisetkin osaavat ottaa veromuutokset huomioon investoinneissaan. Tällä vältetään poukkoileva politiikka ja vähennetään epävarmuutta hinta- ja teknologiakehityksessä. Yritykset panostavat taloudellisesti kannattavimpaan vaihtoehtoon, perustelee Simanainen.

Keski-Suomen Vihreät ovat asettaneet tähän mennessä 10 ehdokasta tuleviin eduskuntavaaleihin. Maia Fandi ja Niina Simanainen ovat ehdolla Keski-Suomessa. Heli Järvinen pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa kotivaalipiirissään Etelä-Savossa, jossa turpeennoston vesistövaikutukset tulevat nousemaan yhdeksi vihreiden keskeisistä vaaliteemoista.

Lisätiedot: Heli Järvinen puh. 050 512 1736

Maia Fandi puh. 050 524 2833

Niina Simanainen puh. 040 417 0565