Keski-Suomen Vihreiden syyskokous
27.11.2010 Petäjävedellä
Kannanotto

Keski-Suomen Vihreät vaatii köyhille lapsiperheille parempaa toimeentuloa. Vihreiden tavoitteena on kaikille kansalaisille kuuluva, nykyiset minimietuudet korvaava perustulo.

Lapsiperheiden tulokehitys on jäänyt jälkeen muista väestöryhmistä ja toimeentulo-ongelmat ovat yleisiä alle kolmevuotiaiden lasten perheissä sekä monilapsisissa perheissä. Erityisen huonossa asemassa ovat yksinhuoltajien perheet. Kun vanhempi joutuu jatkuvasti kamppailemaan rahan riittävyyden kanssa, se vaikuttaa myös lapsiin. Lapselle köyhyys voi merkitä joutumista harrastamisen ja kaveripiirin ulkopuolelle.
Tällä hallituskaudella on vihdoin korotettu pienimpiä äitiys- isyys- ja vanhempainrahoja, yksinhuoltajien lapsilisää ja kotihoidontukea. Lapsilisään tuli myös tasokorotus kolmannesta lapsesta lähtien ja ensi vuoden alusta säännölliset indeksikorotukset. Nämä korotukset ovat askelia oikeaan suuntaan ja niitä tulee ottaa lisää. Kaikkein köyhimpien lapsiperheiden elämää helpotetaan heti kun lapsilisää ei enää oteta huomioon tulona toimeentulotukea myönnettäessä.
Lasten hyvinvointi ei ole pelkästään perheiden taloudellisesta toimeentulosta kiinni. Usein lapset jäävät vaille riittävää vanhemman läsnäoloa ja huomiota työelämän vaatimusten vuoksi.  Työ- ja perhe-elämän yhdistäminen edellyttää sitä, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuuksia järjestää työaikansa lasten hoitojärjestelyjen kannalta mielekkäällä tavalla. Vanhempainvapaat tulisi myös voida käyttää joustavasti pienemmissäkin pätkissä tai osa-aikaisesti perheen arkea parhaiten tukevalla tavalla.
Vihreässä lapsiperhepolitiikassa vaaditaan vanhemmille mahdollisuutta jakaa perhevapaat tasa-arvoisesti keskenään. Tämä toteutuu kun vanhempainvapaasta kuusi kuukautta kiintiöidään äidille, kuusi kuukautta isälle tai lapsen toiselle huoltajalle ja kuusi kuukautta jaettavaksi vanhempien yhteisesti päättämällä tavalla. Yksinhuoltajaperheissä vanhempainvapaan tulee olla täysimääräisesti ainoan huoltajan käytettävissä.

Lisätietoja
Elina Sillanpää +358 50 3690624