Nico Holmberg

Viimeisen 12 vuoden ajan on väännetty uutta sotea Suomeen. Tuloksena on keskeneräinen sillisalaatti, josta ei oikein kukaan ota enää selvää.

Uudistuksen lähtökohta oli erinomainen. Tarkoituksena oli selkeyttää hoitopolkuja, taata perusterveydenhuollon palvelut, yhdenmukaistaa palvelukenttää, saada ns. yhden luukun periaatteella sekä terveydenhuollon palveluja että sosiaalipalveluja, keventää hallintoa ja näiden kautta säästää soten kuluissa. Kannatan jokaista näistä tavoitteista.

Nyt onkin korkea aika lyödä hommalle stoppi ennen kuin perusteiltaan hyvä ja tehokas järjestelmä on täysin sekaisin. Sote-vatulointiin käytetyllä rahalla olisi jo kehitetty paljonkin nykyistä järjestelmää, erityisesti peruspalveluja kuten mielenterveyden matalan kynnyksen lähipalveluja, päihdepalveluja sekä perusterveydenhuollon lähipalveluja, kotiin annettavia palveluja unohtamatta.

Samoin olisi jo voitu integroida sosiaalipalveluja niin perusterveydenhuollon kuin erikoisairaanhoidon yhteyteen. Olisimme voineet tehokkaasti poistaa rakoja eri palvelujen väliltä.

Uudistusta suunniteltaessa olisi pitänyt ottaa asiantuntijat huomioon. Enkä puhu nyt vain tutkijoista vaan myös meistä jokapäiväisen työn tekijöistä.

Perustyöntekijöillä on näppi vakaasti Suomen valtimolla, näemme, kuulemme ja koemme kuinka järjestelmä toimii, mitkä ovat vahvuudet ja heikkoudet. Sitä tieto-taitoa kannattaa hyödyntää myös uusia järjestelmiä suunniteltaessa.

Nico Holmberg
potilaskuljettaja
kansanedustajaehdokas (vihr.)
Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisen mielipidesivulla 23.2.2019.