Nico Holmberg

Hallituksen sote-esityksen kaaduttua on aika suunnata katse eteenpäin. Keski-Suomella on nyt todellinen mahdollisuus kehittää kuntien yhteistyöllä oma maakunnan sote-ratkaisu. Nykyinen sote-palvelujen perusta on hyvä ja toimiva. Kehittämistä järjestelmä tarvitsee. Päätarpeita on kolme:

Ensinnäkin perusterveydenhuollon palvelut pitää saada kuntoon koko maakunnassa. Hyvä, nopea, saavutettava ja tehokas perusterveydenhuolto takaa helpon hoitoon pääsyn ongelmien ilmetessä. Tarvittaessa pitää voida jokaiselta keskisuomalaiselta terveysasemalta voida konsultoida erikoissairaanhoidon lääkäriä. Ihminen saa avun ja mahdollisesti estetään ongelman kasvaminen erikoissairaanhoitoa vaativaksi. Tämä säästää paitsi inhimillisesti, myös yhteiskunnallisesti.

Toiseksi meidän pitää varmistaa hyvät ja monipuoliset erikoissairaanhoidon palvelut maakunnassa. Uuden sairaalan valmistuttua meillä on modernit tilat korkeasti koulutetun henkilökunnan käyttöön. Sairaala ja henkilökunta voivat vastata laajasti maakunnan tarpeisiin.

Kolmanneksi meidän pitää integroida sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja mahdollisimman tarkkaan. Tämä poistaa rakoja palvelujen väliltä, erityisesti päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kohdalla tämä on erittäin tärkeää.

Kun tietoa voitaisiin liikutella moniammatillisesti, voitaisiin jo sairaalavaiheessa ottaa esimerkiksi vanhuksen asioissa aktiivisesti sosiaalipalvelut, kuten kotihoito, mukaan työhön.

Kaikki tämä vaatii lujaa yhteistyötä kaikkien Keski-Suomen kuntien välillä, niin poliitikkojen kuin virkamiestenkin välillä.

Erilaisia esimerkkejä vahvuuksista ja heikkouksista löytyy Suomesta mm. Eksote Etelä-Karjalasta sekä Siun Sote Pohjois-Karjalasta.

Omien vahvuuksien ja erikoispiirteiden kautta voimme varmasti kehittää yhdessä hyvin toimivan, tehokkaan, asiakas / potilaslähtöisen ja silti yhteiskunnalle edullisen Keski-Suomen Soten.

Nico Holmberg
potilaskuljettaja
kansanedustajaehdokas (vihr.)
Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisen mielipidesivulla 13.3.2019.