Tommi Liinalampi

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kirjoitti Keskisuomalaisessa 9.4. vastuullisen talouspolitiikan tärkeydestä. Olen pääpiirteittäin samaa mieltä kirjoituksen kanssa. Työllisyys ja yrittäjyys ovat kaikki kaikessa, mikäli haluamme säilyttää nykyisen hyvinvointimme.

Sen sijaan keinovalikoimaan jäi paljon täydennettävää. Paikallinen sopiminen ja turhasta sääntelystä eroon pääseminen ovat toki ensiarvoisen tärkeitä keinoja työllisyystavoitteisiin pääsemiseksi.

Tarvitsemme vielä tätäkin kunnianhimoisempaa talouspolitiikkaa, joka tukisi samalla ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

Suomessa on yksi Euroopan korkeimpia tuloveroasteita. Ansiotuloverotus on saatava laskemaan, jotta työnteon ja yrittämisen kannustimet paranisivat. Veronalennukset on kuitenkin tehtävä julkisista palveluista ja koulutuksesta leikkaamatta.

Korkea tuloverotus vähentää tutkitusti työntekoa ja yrittäjyyttä. On arvioitu, että prosentin nousu tuloveroissa laskee työntekoa työtunneissa mitaten 0,3 prosenttia. Verotuksella on siis suuri työllisyysvaikutus, jota ei käy kiistäminen.

Voimme laskea tuloverotusta, mikäli siirrämme verotuksen painopistettä tulojen verottamisesta haittojen verottamiseen.

Ikävä kyllä kokoomus, kuten monet muutkin puolueet, ovat karsastaneet asiantuntijoiden suosituksia haittaverotuksen, kuten polttoaine- ja energiaverotuksen, kiristämisestä.

Ihmettelen vahvasti sitä, miksi meillä on niin kova halu verottaa hyvää kun voisimme hyvän sijaan verottaa pahaa? Haluammeko todella kitkeä työntekoa ja yrittäjyyttä sen sijaan, että keventäisimme ilmaston kuormitusta?

Haittaverotuksen kiristäminen mahdollistaisi tuloverotuksen alentamisen ja lisäpanostukset koulutukseen. Se olisi inhimillinen ja ilmastoystävällinen tapa taloudellisen elinvoiman ja kilpailukyvyn lisäämiseen.

Toinen vastaava tuloverotusta keventävä toimenpide on perinteiselle teollisuudelle myönnettävien yritys- ja verotukien karsiminen.

On erityisen outoa, että tuemme 800 miljoonalla eurolla teollisuuden energiankulutusta ilman, että tällä olisi osoitettuja kilpailukykyvaikutuksia. Tämä tuhlaa kaikkien yhteisiä verovaroja ja aiheuttaa verotuksen kautta rasitteen pienille palvelualan yrityksille.

Kaikkien puolueiden kunnianhimon taso niin talouden elinvoiman kuin ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen tulisi olla korkeammalla tasolla, mitä se on nyt.

Kestävän markkinatalouden edistäminen haittaverotusta tehostamalla ja haitallisia yritystukia karsimalla on avain tulevaisuuden hyvinvointiin.

Tommi Liinalampi
kansanedustajaehdokas (vihr.)
Jyväskylä