Leena Lyytinen

Tämän hallituskauden päättyessä Suomen ilmastopolitiikka laahaa tavoitteista jäljessä, oppimistulokset laskevat ja köyhien tilanne on heikentynyt. Saastuttavia fossiilienergian tukia ei ole leikattu euroakaan.

Sen sijaan koulutuksesta on leikattu noin 900 miljoonaa euroa. Sosiaaliturvan leikkauksia on tehty joka vuosi ja niitä tehdään myös ensi vuonna, vaikka talous kasvaa ja jaettavaakin jo löytyy. Noin 24 000 eläkeläistä on tällä hallituskaudella tippunut köyhyysrajan alapuolelle. Tämä talouspolitiikka on tuoreiden vaikutusarvioiden mukaan myös heikentänyt sukupuolten tasa-arvoa.

Suunta pitää kääntää. Vihreä tulevaisuusbudjetti 2019 rakentaa pohjaa uudistuksille, jotka seuraavan hallituksen on tehtävä.

Hanna Halmeenpää

Ilmastonmuutosta on torjuttava tehokkaammin, myöhemmin se on liian kallista. Puhtaat teknologiat myös tuovat lisää työtä suomalaisille yrityksille.

Koulutuksessa satsaisimme kaikille asteille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Suomalaisten osaamisen tulee olla maailman parasta. Leikkausten peruminen toisi tuhansia työpaikkoja koulutussektorille, nykyisten irtisanomisaaltojen sijaan.

Tukisimme työllisyyttä myös panostamalla perhevapaauudistukseen ja 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen sekä palauttamalla yhdenvertaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille lapsille. Kannustinloukut poistaisimme perustulouudistuksella.

Työttömien ja köyhien tilannetta helpottaisimme heti korottamalla takuueläkettä, sitomalla sosiaalietuudet indeksiin ja tekemällä työttömyysturvaan selvän tasokorotuksen. Laskennallisesti tämä heikentää työllisyyttä, mutta varmuudella vähentää köyhyyttä ja parantaa ihmisten elämänlaatua.

Parhaat laskennalliset työn vastaanottamisen kannusteet saisi, jos poistaisi sosiaali- ja työttömyysturvan kokonaan – sitä ei kai kuitenkaan kukaan ole esittämässä! Ilmastoon, koulutukseen ja sosiaaliturvaan satsaamisen positiiviset vaikutukset ihmisten mahdollisuuksiin ja työllisyyteen eivät näy laskukaavoissa vaan arjen todellisuudessa.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo määritteli (KSML 21.11.) talouden arvovalinnat veronmaksajien rahojen arvostuksen mukaan. Vihreiden mielestä valtiontaloudessa on pyrittävä ihmisten arvostuksen ja hyvän elämän edellytysten kasvattamiseen koko yhteiskunnassa.

Politiikkaa tehdään ihmisten, ei laskelmien hyväksi.

Vihreä tulevaisuusbudjetti on arvovalinta myös suomalaisen luonnon, Suomen globaalin vastuun ja tasa-arvon puolesta. Vaihtoehtomme on tasapainoinen esitys suhteessa hallitukseen. Emme siis ottaisi yhtään enempää velkaa. Se on osoitus siitä, että toisenlainen politiikka on mahdollista.

Hanna Halmeenpää
kansanedustaja (vihr.)
Kalajoki

Leena Lyytinen
kansanedustajaehdokas (vihr.)
Jyväskylä

[Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisen mielipidesivulla 23.11.2018]