Touko Aalto

Satu Hassi


Ihmiskunnalla on edessään valinta: joko muutamme tapamme tuottaa energiaa, liikkua, asua ja kuluttaa – tai sitten romutamme perustan, jolle hyvinvointimme ja yhteiskuntamme on rakennettu. Seuraavilla sukupolvilla ei ole enää mahdollisuutta valita. Ilmastokriisi on torjuttava nyt. Aikataulun sanelevat luonnonlait.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan päästöt on saatava alas, hiilinielut ylös ja eurot irtikytkettyä fossiiliisin polttoaineisiin sekä ylikulutukseen perustuvasta taloudesta. Tehtävää on paljon, aikaa vähän. Seuraavat kymmenen vuotta ratkaisevat, pystymmekö hillitsemään lämpenemisen 1,5 asteeseen, joka pitäisi vahingot vielä sellaisina, että niihin voi sopeutua.

Kahdeksan eduskuntapuolueen yhteinen ilmastolinjaus antoi hyvän pohjan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Sen pitää olla seuraavan hallituksen ohjelman pohja. Suomella ei ole varaan uuteen ”koulutuslupaukseen”, jossa ennen vaaleja puhutaan yhtä ja vaalien jälkeen sanat syödään.

Myös luonnon monimuotoisuus hupenee hälyttävää vauhtia. Kestävä metsäpolitiikka on yksi ratkaisu sekä ilmastonsuojeluun että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Korkeamman jalostusarvon tuotteet ja se, että metsänomistajille maksetaan hiilensidonnasta, ovat sekä koko yhteiskunnan että metsänomistajan etu.

Tarvitsemme aikataulun fossiilisista polttoaineista luopumiselle 2020- ja 2030-luvun aikana, sillä turpeen, kivihiilen, bensiinin, dieselin, polttoöljyn ja lopuksi myös maakaasun käytön on loputtava nopealla aikataululla. Nyt valtio suosii ilmastonmuutosta kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden käyttöä joka vuosi noin miljardin euron verotuilla. Tämä on kolminkertainen summa verrattuna uusiutuvan energian tukiin. Näin ei voi jatkua.

On luotava uskottava suunnitelma fossiiliriippuvuuden katkaisemiseksi ja siitä, mitä rakennetaan tilalle. Se on seuraavan hallituksen tärkein tehtävä. Tarvittava teknologia on jo olemassa ja kehittyy edelleen huimaa vauhtia – tarvitaan tahtoa toimia ja tehdä investointeja tulevaisuuteen.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen maksaa, mutta paheneva ilmastonmuutos tulee moninkertaisesti kalliimmaksi. Suomen on oltava edelläkulkija, joka kääntää ilmastoratkaisut kilpailukyvyksi, uusiksi innovaatioiksi ja työpaikoiksi. Ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja tarvitaan koko maailmassa.

Suomalainen ympäristöteknologia on jo nyt merkittävä vientiala, ja voimme tehdä siitä vielä suuremman. Kannattaa kulkea edellä ja olla kehittämässä seuraavien vuosikymmenten rakennukset, kulkuneuvot, polttoaineet, tavat liikkua, kuluttaa ja tuottaa energiaa.

Suomi pystyi kääntämään vaikeudet voitokseen sotien jälkeen ja rakentamaan maastamme menestyneen Suomen.

Nyt olemme uuden ison haasteen edessä. Ekologinen jälleenrakentaminen on välttämätöntä. Se on toteutettava reilulla tavalla siten, että ilmastotoimien lisäkulut korvataan pienituloisimmille. Se on toteutettava tulevaisuutemme vuoksi. Ilmasto ei odota.

Touko Aalto
kansanedustaja (vihr.)
Jyväskylä

Satu Hassi
kansanedustaja (vihr.)
Tampere